Toàn văn phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại WEF

23/05/2014 10:13

Báo Giao Thông xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Diễn đàn kinh tế thế giới về Đông Á (WEF)