TokyoMOU thứ 29 thống nhất nhiều chiến dịch kiểm tra an toàn tàu biển

03/12/2018 16:07

Ủy ban Kiểm tra nhà nước cảng biển lần thứ 29 của Tokyo MOU tổ chức họp tại Hàng Châu, Trung Quốc.

TokyoMOU thứ 29 thống nhất nhiều chiến dịch kiểm tra an toàn tàu biển 1

Tokyo MOU thứ 29 thống nhất nhiều chiến dịch kiểm tra an toàn tàu biển

Vừa qua tại Hàng Châu, Trung Quốc, Ủy ban Kiểm tra nhà nước cảng biển lần thứ 29 của Tokyo MOU tổ chức họp với sự tham dự của các thành viên: Úc, Canada, Chi Lê, Trung Quốc, Fiji, Hồng Kông (Trung Quốc), Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Marshall Islands, New Zealand, Liên bang Nga, Singapore, Thái Lan, Vanuatu, Việt Nam; và thành viên liên kết Panama; và các quan sát viên: Macao (Trung Quốc), United States Coast Guard, Black Sea MOU, Caribbean MOU, India Ocean MOU, Paris MOU, Riyadh MOU, Vina del Mar Agreementand, ILO.

Sau 4 ngày làm việc, Cuộc họp Ủy ban Kiểm tra nhà nước cảng biển lần thứ 29 đã thảo luận và đi đến thống nhất một số vấn đề sau:

Nhằm hướng dẫn các quốc gia thành viên chủ động trong việc thực hiện quy định mới về hàm lượng tối đa của lưu huỳnh trong dầu nhiên liệu sử dụng cho  tàu biển sẽ có hiệu lực từ 01/01/2020, Ủy ban đã thống nhất với cách tiếp cận của Paris MOU, sẽ sử dụng một “bức thư cảnh báo” từ 01/01/2019 để khuyến khích các quốc gia thành viên kịp thời tuân thủ quy định số 14 của phụ lục VI Công ước Marpol; Chấp thuận Mexico là quốc gia thành viên liên kết và Abuja MOU trở thành quan sát viên của Tokyo MOU; Đồng ý một chương trình đào tạo và ban hành hướng dẫn liên quan đến vận chuyển hàng rời bằng tàu biển; phê chuẩn báo cáo cuối cùng của chiến dịch kiểm tra tập trung năm 2017 với chủ đề “An toàn hàng hải”; Phê chuẩn đối với đề nghị của Paris MOU về cùng thực hiện chiến dịch kiểm tra tập trung với chủ đề “Hệ thống khẩn nguy” và các hướng dẫn việc triển khai thực hiện trong năm 2019; Chấp thuận đề nghị của Paris MOU về việc cùng thực hiện chiến dịch kiểm tra tập trung 2020 với chủ đề “Ổn định chung của tàu biển”; xem xét và chấp thuận việc sửa đổi chính sách về hợp tác thực hiện chiến dịch kiểm tra tập trung, hài hòa với Paris MOU.

Ủy ban cũng đã bầu và phê chuẩn ông Alex Schultz - Altmann (người Australia) làm Chủ tịch thay Ông Carlos Fanta và Ông Kenneth Crawford (người New Zealand) làm Phó chủ tịch với nhiệm kỳ 3 năm và Ủy ban ghi nhận và đánh giá cao sự cống hiến rất lớn của Ông Carlos Fanta trong thời gian qua và quyết định về cuộc họp lần thứ 30 của PSC sẽ được tổ chức tại Majuro của Marshall Island từ ngày 10 đến 17/10/2019.

Phương Anh