Sơ lược tiểu sử Bí thư Gia Lai Hồ Văn Niên cùng 2 Phó Bí thư

29/09/2020 11:24

Ông Hồ Văn Niên tiếp tục được bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai nhiệm kỳ 2021- 2025.

Nhóm phóng viên