Tóm tắt tiểu sử Bí thư trung ương Đảng Lê Minh Khái

31/01/2021 15:30

Tổng thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái trúng cử Ban Bí thư tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

Tóm tắt tiểu sử Bí thư trung ương Đảng Lê Minh Khái 1

Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái

Báo Giao thông xin giới thiệu tóm tắt tiểu sử ông Lê Minh Khái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, Tổng Thanh tra Chính phủ:

- Ngày sinh: 10/12/1964

- Quê quán: xã Vĩnh Phú Tây, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu

- Học vị: Thạc sỹ kế toán kiểm toán

- Chức vụ:

Ủy viên Trung ương Đảng khoá XII, XIII

Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII

Đại biểu quốc hội khóa XIV

Tổng Thanh tra Chính phủ

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

7/1991 - 7/1995: Cán bộ, Phó phòng Kế toán Liên hiệp Khoa học sản xuất In - LIKSIN.

7/1995 - 3/1996: Phó Văn phòng trung tâm phát triển Ngoại thương và Đầu tư, TP. Hồ Chí Minh - FTDC.

3/1996 - 3/1998: Kiểm toán viên, Phó phòng thuộc Kiểm toán Nhà nước khu vực phía Nam (tại TP. Hồ Chí Minh).

3/1998 - 12/1999: Trưởng phòng thuộc Kiểm toán Nhà nước khu vực phía Nam (tại TP. Hồ Chí Minh).

12/1999 - 7/2005: Phó Kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước khu vực IV (tại TP. Hồ Chí Minh).

7/2005 - 3/2007: Kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước Khu vực V (tại TP. Cần Thơ).

3/2007 - 3/2014: Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước.

3/2014 - 6/2014: Phó Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu.

6/2014 - 10/2015: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư BCS Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu.

10/2015 - 1/2016: Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu.

1/2016 - 6/2016: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Bạc Liêu.

6/2016 - 10/2017: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bạc Liêu.

10/2017 - nay: Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ.

30/1/2021: Được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

31/1/2021: Được bầu làm Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII

Báo Giao thông