Tóm tắt tiểu sử Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Bùi Thị Minh Hoài

31/01/2021 14:43

Bà Bùi Thị Minh Hoài, Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban kiểm tra Trung ương được bầu vào Ban Bí thư Trung ương tại Đại hội Đảng khóa XIII.

Tóm tắt tiểu sử Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Bùi Thị Minh Hoài 1

Bà Bùi Thị Minh Hoài - Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Trung ương.

Báo Giao thông xin giới thiệu tóm tắt tiểu sử bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương:

- Ngày sinh: 12/1/1965

- Quê quán: xã Thanh Tân, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam

- Dân tộc: Kinh

- Chức vụ:

Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa X (dự khuyết), XI, XII, XIII

Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII

Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 4/2006: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa X.

- 4/2006: Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Hà Nam; rồi Bí thư Thành ủy Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

- 12/2008: Phó Chủ tịch rồi Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân Việt Nam.

- 1/2011: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

- 1/2016: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

- 5/2018 - nay: Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

- 1/2021: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII

- 1/2021: Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII

Báo Giao thông