Tóm tắt tiểu sử Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng

31/01/2021 15:38

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa được bầu vào Ban Bí thư Trung ương Đảng tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

Tóm tắt tiểu sử Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng 1

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa. Ảnh: Thanh niên

Báo Giao thông xin giới thiệu tóm tắt tiểu sử ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, Thượng tướng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam:

- Ngày sinh: 6/3/1962

- Dân tộc: Kinh

- Quê quán: Xã Tân Đông, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Khoa học xã hội - Nhân văn

- Chức vụ:

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII

Ủy viên Quân ủy Trung ương

Thượng tướng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam

Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội

Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 2008: Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7

- 2010: Chính ủy Quân đoàn 4

- 2012 - nay: Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam

- 2013: Thăng quân hàm Trung tướng

- 1/2016: Được bầu làm Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII

- 5/2016: Đại biểu Quốc hội khóa XIV

- 9/2017: Thăng quân hàm Thượng tướng

- 1/2021: Được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng, tại Đại hội Đại biểu toàn quốc của Đảng khóa XIII

- 1/2021: Được bầu làm Bí thư Trung ương Đảng Khóa XIII

Báo Giao thông