Tóm tắt tiểu sử Ủy viên Bộ Chính trị Đinh Tiến Dũng

31/01/2021 15:07

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng vừa được bầu vào Bộ Chính trị tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Tóm tắt tiểu sử Ủy viên Bộ Chính trị Đinh Tiến Dũng 1

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng. Ảnh: VGP

Báo Giao thông xin giới thiệu tóm tắt tiểu sử ông Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Bộ trưởng Bộ Tài chính:

- Ngày sinh: 10/5/1961

- Quê quán: Xã Ninh Giang, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh

- Chức vụ:

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII, XIII

Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII

Đại biểu Quốc hội Khoá XIV

Bộ trưởng Bộ Tài chính

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 3/1983 - 4/1987: Cán bộ Phòng Tài vụ Tổng Công ty Xây dựng Sông Đà, Bộ Xây dựng.

- 5/1987 - 4/1988: Phó Kế toán trưởng Công ty Xây dựng Thủy công, Tổng Công ty Xây dựng Sông Đà, Bộ Xây dựng.

- 5/1988 - 5/1989: Phó Kế toán trưởng Công ty Cung ứng vật tư, Tổng Công ty Xây dựng Sông Đà, Bộ Xây dựng.

- 6/1989 - 11/1991: Kế toán trưởng Công ty Cung ứng vật tư, Tổng Công ty Xây dựng Sông Đà, Bộ Xây dựng.

- 12/1991 - 3/1993: Kế toán trưởng Công ty Xây dựng Sông Đà 1, Tổng Công ty Sông Đà, Bộ Xây dựng.

- 4/1993 - 10/1997: Kế toán trưởng, Đảng ủy viên Tổng Công ty Thủy tinh và Gốm xây dựng (Viglacera), Bộ Xây dựng.

- 10/1997 - 5/2003: Vụ trưởng Vụ Kinh tế Tài chính, Bộ Xây dựng.

- 6/2003 - 5/2008: Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

- 6/2008 - 10/2010: Phó Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ 2004-2011.

- 10/2010 - 7/2011: Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình khóa XX, nhiệm kỳ 2010-2015. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

- 8/2011- 5/2013: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán Nhà nước.

- 5/2013 - 2021: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính. Đại biểu Quốc hội khóa XIV (5/2016).

- 30/1/2021: Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng

- 31/1/2021: Được bầu vào Bộ Chính trị tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Báo Giao thông