Tóm tắt tiểu sử Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Hòa Bình, Chánh án TAND tối cao

31/01/2021 15:02

Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình vừa được bầu vào Bộ Chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

TIEUDE_BAIVIET_CODAU 1

Ông Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao

Báo Giao thông xin trân trọng giới thiệu tóm tắt tiểu sử ông Nguyễn Hòa Bình:

- Ngày sinh: 24/05/1958

- Dân tộc: Kinh

- Quê quán: xã Hành Đức, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi

- Trình độ chuyên môn: Phó Giáo sư, Tiến sỹ Luật

- Chức vụ:

Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi khóa XIII, ĐBQH khóa XIV

Bí thư Trung ương Đảng khóa XII

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII

Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII

Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

1975 - 1980: Sinh viên khóa 7, Trường Đại học An Ninh nhân dân.

1980 - 1987: Đội trưởng Văn phòng Công an huyện Tam Kỳ, Phó Văn phòng tổng hợp, Phó Phòng nghiên cứu khoa học Công an tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng.

1987 - 1991: Nghiên cứu sinh Học viện Bộ Nội vụ Liên Xô.

1992: Phó Phòng đấu tranh án công nghiệp, Phó Bí thư chi bộ P2, Cục CSKT Bộ Công an (C15).

1995 - 1999: Trưởng Phòng đấu tranh án công nghiệp, Bí thư chi bộ P2, Cục CSKT Bộ Công an (C15), Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy C15.

1999 - 2001: Phó Cục trưởng, Phó Bí thư Đảng ủy C15- Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an.

2002 - 2004: Cục trưởng, Bí thư Đảng ủy C15, Ủy viên Đảng ủy Tổng cục Cảnh sát, Phó thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an.

2005 - 2006: Phó Tổng cục trưởng, Ủy viên Đảng ủy Tổng cục Cảnh sát, Phó thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an.

2007 - 2008: Thiếu tướng, Ủy viên thường vụ Đảng ủy Tổng cục Cảnh sát, Phó Tổng cục trưởng, Phó thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an.

2008 - 2010: Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi.

2010: Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi.

Tháng 1/2011: Được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.

Tháng 7/2011: Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao.

Tháng 1/2016: Được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII được bầu vào Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII.

Ngày 8/4/2016: Tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII đã bầu ông Nguyễn Hòa Bình giữ chức vụ Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao.

30/1/2021: Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng

31/1/2021: Được bầu vào Bộ Chính trị tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.