Tóm tắt tiểu sử Ủy viên Bộ chính trị Nguyễn Văn Nên

31/01/2021 14:57

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên được bầu vào Bộ chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tóm tắt tiểu sử Ủy viên Bộ chính trị Nguyễn Văn Nên 1

Ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TP.HCM

Báo Giao thông xin giới thiệu tóm tắt tiểu sử ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Trung ương Đảng khoá XIII, Ủy viên Bộ Chính trị khoá XIII, Bí thư Thành ủy TP.HCM:

- Sinh ngày: 14/7/1957

- Quê quán: Huyện Gò Dầu, Tây Ninh

- Trình độ học vấn: Cử nhân Luật

- Chức vụ :

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI, XII, XIII

Bí thư Trung ương Đảng khóa XII

Đại biểu quốc hội khóa XIV

Bí thư Thành ủy TP.HCM

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Tháng 4/1975-9/1985: Chiến sỹ Cảnh sát hình sự; Đội trưởng hình sự Công an huyện Gò Dầu.

Tháng 10/1985-12/1987: Huyện ủy viên, Bí thư chi bộ, Phó trưởng Công an huyện Gò Dầu.

Tháng 01/1988-2/1989: Quyền Trưởng Công an huyện Gò Dầu.

Tháng 3/1989-12/1991: Ủy viên Thường vụ, Trưởng Công an huyện Gò Dầu.

Tháng 01/1992-4/1996: Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Gò Dầu.

Tháng 4/1996-8/1999: Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Gò Dầu.

Tháng 8/1999-01/2001: Trưởng Ban Tổ chức chính quyền tỉnh Tây Ninh.

Tháng 2/2001-5/2004: Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tây Ninh.

Tháng 6/2004-1/2005: Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tây Ninh, kiêm Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh

Tháng 2/2005-3/2006: Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tây Ninh.

Tháng 3/2006-8/2010: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh.

Tháng 9/2010-7/2011: Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh.

Tháng 7/2011-2/2013: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên.

Từ tháng 3/2013: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.

Ngày 14/11/2013, được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 6, phê chuẩn giữ chức vụ Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Tháng 1/2016: Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Trung ương Đảng khóa XII

Tháng 2/2016-10/2020: Chánh Văn phòng Trung ương Đảng

Ngày 17/10/2020 tới nay: Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI nhiệm kỳ 2020-2025.

30/1/2021: Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng

31/1/2021: Được bầu vào Bộ Chính trị tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Báo Giao thông