Tóm tắt tiểu sử Ủy viên Bộ Chính trị Trần Tuấn Anh 

31/01/2021 15:19

Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh trúng cử Ủy viên Bộ Chính trị tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

TIEUDE_BAIVIET_CODAU 1

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh. Ảnh: Báo Lao động

Báo Giao thông xin giới thiệu tóm tắt tiểu sử ông Trần Tuấn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Bộ trưởng Bộ Công Thương:

- Ngày sinh: 06/4/1964

- Quê quán: xã Phổ Khánh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

- Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế

- Chức vụ :

Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII, XIII

Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII

Bộ trưởng Bộ Công Thương

Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 1/1988 - 4/1994: Chuyên viên Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

- 4/1994 - 6/1999: Chuyên viên Vụ Kinh tế đối ngoại, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- 6/1999 - 6/2000: Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược và Chính sách công nghiệp, Bộ Công nghiệp.

- 6/2000 - 5/2008: Phó Vụ trưởng, rồi Quyền Vụ trưởng, sau đó làm Vụ trưởng Vụ Tổng hợp kinh tế, Giám đốc Quỹ Ngoại giao phục vụ kinh tế, Bộ Ngoại giao; Tổng Lãnh sự Việt Nam tại San Francisco (Mỹ).

- 5/2008 - 8/2010: Thành ủy viên, rồi Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ.

- 8/2010 - 1/2016: Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Công Thương, kiêm Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

- 1/2016 - 4/2016: Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Công Thương, kiêm Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

- 9/4/2016: Tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIII, được Quốc hội phê chuẩn, Chủ tịch nước bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Công Thương.

- 28/7/2016: Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV, được Quốc hội phê chuẩn, Chủ tịch nước bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Công Thương. Bí thư Ban Cán sự Đảng.

- 30/1/2021: Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng

- 31/1/2021: Được bầu vào Bộ Chính trị tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.