Tồn kho công nghiệp tăng 11,6%

01/10/2014 12:51

Theo Tổng cục Thống kê, chỉ số tồn kho toàn ngành Công nghiệp chế biến, chế tạo tại thời điểm 1/9 tăng 11,6% so với cùng thời điểm năm 2013. 

tồn kho công nghiệp tăng 11,6%
Ảnh minh họa

Một số ngành có chỉ số tồn kho tăng gấp nhiều lần mức chung như: Sản xuất kim loại tăng 58,7%; Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu tăng 44,8%; Sản xuất trang phục tăng 39,6%; Sản xuất phương tiện vận tải khác tăng 36,3%…

Trong khi đó, nhóm ngành tồn kho giảm hoặc tăng thấp chủ yếu liên quan đến các sản phẩm tiêu dùng, như sản xuất thuốc lá giảm 21,8%; Sản xuất giường, tủ, bàn ghế giảm 16,5%...

Tính chung 8 tháng, tỷ lệ tồn kho toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo là 76,2%. Một số ngành còn tồn kho rất lớn: Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu tồn kho tới 157,7%; Sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất 122,3%; Sản xuất, chế biến thực phẩm 98,1%; Sản xuất kim loại 88,8%...

Bảo Nguyên