Tồn kho xi măng giảm mạnh

10/04/2014 17:45

Theo Hiệp hội Xi măng Việt Nam, trong tháng 3, ước lượng xi măng tiêu thụ đã đạt 4,68 triệu tấn, tăng 1,92 triệu tấn so với tháng trước và tăng 0,8 triệu tấn so với cùng kỳ năm trước. 

Theo Hiệp hội Xi măng Việt Nam, trong tháng 3, ước lượng xi măng tiêu thụ đã đạt 4,68 triệu tấn, tăng 1,92 triệu tấn (tăng 69,5%) so với tháng trước và tăng 0,8 triệu tấn (tăng 20,6%) so với cùng kỳ năm trước.

tồn kho xi măng giảm mạnh

Tồn kho xi măng còn 0,59 triệu tấn, giảm 0,19 triệu tấn (giảm 24%) so với cùng kỳ; Clinker còn tồn kho 1,98 triệu tấn, giảm 0,33 triệu tấn (giảm 14%) so với cùng kỳ.


Về giá bán, từ đầu năm 2014 đến nay, giá bán xi măng tại một số nhà máy được điều chỉnh giảm một lần trong tháng 1, giá giảm từ 30.000 - 40.000 đồng/tấn, riêng xi măng Tam Điệp giảm 140.000 đồng/tấn. Hiện giá bản lẻ tại các địa phương hiện phổ biến tại miền Bắc từ 1.050.000 - 1.500.000 đồng/tấn, tại miền Nam 1.500.000-1.800.000 đồng/tấn.

Hải Quỳnh