Tổng Bí thư: "Cán bộ vơ vét, đục khoét là điều xót xa nhất"

27/05/2016 18:57

Một số cán bộ lợi dụng chức quyền, vơ vét tài sản của nhà nước, của tập thể, trở thành sâu mọt xã hội...

Tổng Bí thư:

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dành rất nhiều thời gian để nhắc đến sự thoái hoá, biến chất trong một bộ phận cán bộ, Đảng viên

Ngày 27/5, tại Hà Nội, Ban Dân vận Trung ương tổ chức hội nghị triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các Chỉ thị, Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác dân vận.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh ba vấn đề cần quan tâm hiện nay. Thứ nhất là tăng quyền mối quan hệ giữa đảng và nhân dân, Đảng phải chăm lo đầy đủ và sâu sắc cho đời sống của nhân dân. Hai là thật sự tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Ba là củng cố xây dựng đảng và các tổ chức đảng và bộ máy nhà nước trong sạch, khắc phục hiện tượng tiêu cực trong cán bộ, đảng viên làm cho Đảng xứng đáng là người lãnh đạo và là người đầy tớ trung thành của nhân dân.

Đánh giá những năm qua, Đảng và nhà nước đã có rất nhiều cố gắng trong việc chăm lo đời sống nhân dân nhưng Tổng Bí thư cũng thừa nhận rằng, có những chính sách chưa đáp ứng đúng yêu cầu, nguyện vọng của nhân dân. Có những địa phương, cơ sở chưa thật sự quan tâm đúng mức, chưa có biện pháp tích cực để bảo đảm đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

“Trong khi ở nhiều nơi đời sống nhân dân còn khó khăn, nhiều nhu cầu thiết yếu của quần chúng chưa được bảo đảm thì có những cán bộ Đảng viên chỉ lo vun vén cá nhân, xoay sở làm giàu; ăn uống chè chén xa hoa, thậm chí có người vô trách nhiệm với dân, vô cảm với những khó khăn của quần chúng; một số lợi dụng chức quyền, vơ vét, đục khoét tài sản của nhà nước, của tập thể trở thành những con sâu mọt tệ hại của xã hội. Có lẽ đây là điều mất mát lớn nhất trong tình hình hiện nay, là điều người dân cảm thấy xót xa nhất” – Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng cho rằng, trong điều kiện hiện nay nếu không chăm lo một cách cụ thể, thiết thực đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân thì dù nói bao nhiều về quyền làm chủ của nhân dân cũng đều vô nghĩa và không đủ sức thuyết phục.

Bên cạnh đó, phải tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Sức mạnh của Đảng bắt nguồn từ sức mạnh của nhân dân và sức mạnh của nhân dân bắt nguồn dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Tổng Bí thư nhấn mạnh: “Có thể nói từ trước nay chưa có cuộc vận động dân chủ nào sâu rộng, thiết thực và đạt hiệu quả cao như cuộc vận động nhân dân góp ý kiến với Đảng và Nhà nước như trong thời gian gần đây. Nhất là việc nhân dân tham gia ý kiến chuẩn bị cương lĩnh của Đảng rất phong phú sôi nổi, rồi góp ý Hiến pháp 2013. Tuy nhiên, vẫn còn một số nơi, cấp ủy đảng, chính quyền chưa quan tâm đến công tác vận động quần chúng, chưa thật sự phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Một số cán bộ, đảng viên nói quyền làm chủ của nhân dân nhưng hô khẩu hiệu suông, không có hành động thiết thực và như thế chẳng có linh hồn”.

Cũng theo Tổng Bí thư, vẫn có những đảng viên có thái độ coi thường quần chúng, không lắng nghe ý kiến, vận động quần chúng. Một số cán bộ, công chức, nhân viên có quan hệ trực tiếp với dân thì cửa quyền, hách dịch, sách nhiễu gây đủ thứ phiền hà, khó khăn cho dân, thiếu lễ độ với dân. Có người ăn chặn của dân, vòi vĩnh, đòi quà cáp, biều xén. Một số người có chức có quyền còn tác phong quan cách, gia trưởng, phụ trách ở địa phương nào, đơn vị nào thì như "ông vua con", thậm chí có những cá nhân, tập thể bị trù dập, ức hiếp. Những hành động đó tuy không phổ biến nhưng rất nghiêm trọng. Nó làm tổn thương tình cảm và niềm tin của nhân dân đối với đảng không thể xem thường.

“Nói quần chúng giảm sút lòng tin với Đảng không phải là giảm sút lòng tin đối với lý tưởng của Đảng, mà là đối với cán bộ Đảng viên đang thoái hóa, hư hỏng. Vì thế, các cấp ủy đảng cần có biện pháp kiên quyết, đấu tranh các hiện tượng thoái hóa, biến chất, siết chặt kỷ luật của Đảng, kiên quyết thải loại những phần tử biến chất ra khỏi Đảng. Chỉ có như vậy mới lấy lại lòng tin của nhân dân đối với đảng, nhà nước” – Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Hoài Vũ