Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng tham gia Thường vụ Quân ủy Trung ương

17/06/2021 14:27

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính tham gia Thương vụ Quân ủy Trung ương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng tham gia Thường vụ Quân ủy Trung ương 1

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị

Sáng 17/6, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Quân uỷ Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức Hội nghị lần thứ nhất, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân uỷ Trung ương công bố Quyết định của Bộ Chính trị chỉ định các nhân sự tham gia Quân uỷ Trung ương, Thường vụ Quân uỷ Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025, thông qua báo cáo kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng 6 tháng qua, xác định chủ trương nhiệm vụ thời gian tới.

Cùng dự có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, Thượng tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, cùng các Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, lãnh đạo một số Bộ, ban, ngành Trung ương.

Tại hội nghị, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đã công bố Quyết định của Bộ Chính trị chỉ định các nhân sự tham gia Quân uỷ Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 25 người; Thường vụ Quân uỷ Trung ương gồm 6 người, trong đó có 3 lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân uỷ Trung ương; Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Ngoài 3 lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước, có 3 lãnh đạo Bộ Quốc phòng tham gia Thường vụ Quân uỷ Trung ương gồm: Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân uỷ Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc mừng Quân uỷ Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước nhân dân giao phó; đã luôn đoàn kết, giữ vững nguyên tắc, có nhiều đổi mới, sáng tạo, lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X và các mục tiêu, chủ trương lớn về quân sự quốc phòng mà Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đã đề ra.

Kết thúc nhiệm kỳ 2015-2020 cũng là thời điểm một số cán bộ được nghỉ công tác chế độ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quân uỷ Trung ương trân trọng cảm ơn các cán bộ đã có nhiều đóng góp to lớn đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị, Quân uỷ Trung ương nhiệm kỳ mới cần ý thức sâu sắc về trọng trách của mình, tiếp tục vững vàng, kiên định, đoàn kết, thống nhất cao, giữ vững nguyên tắc, có phong cách lãnh đạo khoa học, dân chủ, sâu sát với thực tiễn, nhạy bén với cái mới, gương mẫu, nói đi đôi với làm, xây dựng Quân đội tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân, đặc biệt, xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch vững mạnh, mẫu mực tiêu biểu và lãnh đạo toàn quân thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao để tiếp tục làm đẹp thêm hình ảnh bộ đội Cụ Hồ.

Cũng trong sáng nay đã diễn ra phiên họp lần thứ nhất Quân uỷ Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 thông qua báo cáo kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng 6 tháng qua, xác định chủ trương nhiệm vụ thời gian tới.

Phùng Đô