Tổng Bí thư chủ trì Hội nghị toàn quốc về phòng chống tham nhũng

25/06/2018 07:08

Ban chỉ đạo T.Ư về PCTN tổ chức Hội nghị toàn quốc về PCTN do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì.

Tổng Bí thư chủ trì Hội nghị toàn quốc về phòng chống tham nhũng 1

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Hôm nay (25/6), Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tổ chức Hội nghị toàn quốc về công tác phòng chống tham nhũng dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đây được đánh giá là một hội nghị quan trọng để tổng kết, đánh giá một cách sâu sắc, toàn diện những kết quả đạt được, cũng như chỉ rõ những tồn tại, hạn chế về công tác phòng chống tham nhũng3 sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Đồng thời, xác định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm từ nay đến hết nhiệm kỳ và cho cả nhiệm kỳ tới.

Hội nghị toàn quốc về công tác phòng chống tham nhũng được tổ chức trong bối cảnh công tác đấu tranh, phòng chống tham nhũng của Đảng ta thời gian qua, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đạt nhiều kết quả toàn diện, được nhân dân đồng thuận và đánh giá cao, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân.

Trao đổi với báo chí trước khi Hội nghị này được tổ chức, ông Võ Văn Dũng - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương - Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng bày tỏ tin tưởng, với sự quyết tâm chính trị cao của Đảng, Nhà nước, sự vào cuộc tích cực, đồng bộ của các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, sau hội nghị này công tác phòng chống tham nhũng sẽ tiếp tục đạt nhiều kết quả hơn nữa.

Ông Dũng cũng tin tưởng, tham nhũng nhất định được ngăn chặn và từng bước đẩy lùi, góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp cách mạng và niềm mong đợi của nhân dân.

Theo nhận định của Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, những kết quả đạt được trong thời gian qua khẳng định rõ quyết tâm của Đảng, Nhà nước về phòng chống tham nhũng, thể hiện Đảng đã kiên quyết xử lý nghiêm khắc nhiều cán bộ, đảng viên sai phạm. Việc này không làm hạn chế sức sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của những người tâm huyết, vì sự nghiệp đổi mới của Đảng, với động cơ trong sáng, lành mạnh

Bởi vậy, ông Dũng nhấn mạnh, việc xử lý sai phạm, ngăn chặn tham nhũng không những không làm chậm sự phát triển, mà còn làm trong sạch, tạo sức mạnh thật sự của bộ máy và đội ngũ cán bộ, củng cố và tăng cường lòng tin của nhân dân, tạo động lực mới, khí thế mới để thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ, thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới đất nước.

Phó ban Nội chính T.Ư nhấn mạnh quan điểm, khi đã xảy ra tham nhũng thì phải xử lý kiên quyết, nghiêm minh, kịp thời, đúng quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước, không có vùng cấm, không có đặc quyền, không có ngoại lệ, xử lý nghiêm cả những người bao che, dung túng, tiếp tay cho tham nhũng, can thiệp, ngăn cản việc chống tham nhũng.

Tuy nhiên, phải xem xét, đánh giá thật khách quan, biện chứng, cân nhắc kỹ bối cảnh lịch sử cụ thể về tình hình thực tế và sự phù hợp của pháp luật với thực tiễn cuộc sống để xử lý cho phù hợp.

Hoài Thu