Tổng Bí thư chủ trì Hội nghị về phòng, chống tham nhũng

05/05/2014 07:38

Tin từ Ban Nội chính T.Ư cho biết, thực hiện Chương trình công tác năm 2014 và ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng (PCTN) ...

Tổng Bí thư chủ trì Hội nghị về phòng, chống tham nhũng 1
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban chỉ đạo T.Ư về Phòng chống tham nhũng sẽ chủ trì Hội nghị

Trước đó, theo Kế hoạch số 56-KH/BCĐTW, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Trưởng Ban Chỉ đạo T.Ư về PCTN; các đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó trưởng Ban Chỉ đạo T.Ư về PCTN; Nguyễn Bá Thanh, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo T.Ư về PCTN, Trưởng Ban Nội chính T.Ư chủ trì Hội nghị.


Đại biểu dự Hội nghị gồm: Thành viên Ban Chỉ đạo T.Ư về PCTN; Bí thư Ban cán sự Đảng, Đảng đoàn, Đảng ủy trực thuộc T.Ư; đại diện lãnh đạo Văn phòng Trung ương và các ban của Đảng; Bí thư tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc T.Ư; Bí thư Đảng ủy đơn vị sự nghiệp T.Ư; Trưởng Ban Nội chính tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương; đại diện lãnh đạo các Tập đoàn kinh tế Nhà nước; Tổng Công ty 91; một số Ngân hàng thương mại có vốn của Nhà nước; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có chức năng PCTN; Chánh Thanh tra các bộ, cơ quan ngang bộ; đại diện lãnh đạo một số cơ quan, tổ chức có liên quan.


Hội nghị sẽ đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN năm 2013, đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác PCTN năm 2014 và thời gian tới. Các đại biểu đại diện các cấp ủy, tổ chức Đảng, các bộ, ngành, địa phương sẽ thảo luận, trao đổi kinh nghiệm, nắm bắt thông tin phục vụ công tác PCTN; đề xuất kiến nghị những chủ trương, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác PCTN.

M.T