Tổng Bí thư chủ trì hội nghị về phương hướng phát triển vùng Bắc Trung Bộ

16/11/2022 10:57

Sáng 16/11, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì hội nghị về phương hướng phát triển vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ.

Sáng 16/11, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì và phát biểu chỉ đạo Hội nghị trực tuyến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 26, ngày 3/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) và bảo đảm quốc phòng, an ninh (QPAN) vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Tổng Bí thư chủ trì hội nghị về phương hướng phát triển vùng Bắc Trung Bộ 1

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng chủ trì hội nghị (Ảnh: Trí Dũng)

Đồng chủ trì và điều hành hội nghị có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng.

Báo cáo những nội dung chủ yếu của nghị quyết, ông Trần Tuấn Anh, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương cho biết, thực hiện Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị khoá IX và Kết luận số 25 của Bộ Chính trị khoá XI về phát triển KTXH và bảo đảm QPAN vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ, những năm qua, các cấp, các ngành, nhất là các địa phương trong vùng đã nhận thức ngày càng rõ hơn về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của vùng.

Sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị được huy động; nhiều điểm nghẽn đối với phát triển được khơi thông, tiềm năng, lợi thế của vùng và từng địa phương trong vùng từng bước được phát huy, đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực.

Kinh tế tăng trưởng bình quân 7,3%/năm giai đoạn 2005 - 2020, cao hơn mức trung bình cả nước. Quy mô kinh tế của vùng năm 2020 (theo giá hiện hành) tăng gấp 9,1 lần so với năm 2004, chiếm 14,5% GDP cả nước; GRDP bình quân đầu người đạt mức 56,9 triệu đồng/người/năm. Trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, QPAN được giữ vững, nhất là an ninh chính trị, an ninh biên giới, bảo vệ vững chắc vùng đất, vùng trời, vùng biển của Tổ quốc...

Tuy nhiên, bên cạnh đó, Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ vẫn là vùng có chỉ số phát triển ở nhiều lĩnh vực thấp hơn mức trung bình cả nước. Tiềm năng, lợi thế của vùng, nhất là kinh tế biển chưa được khai thác hợp lý và phát huy hiệu quả.

Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị nhận định, vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ có vai trò, vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội, môi trường, QPAN và đối ngoại, nhất là về kinh tế biển và QPAN biển đảo của Tổ quốc.

Đổi mới tư duy phát triển, tạo đồng thuận, thống nhất cao trong nhận thức và hành động; phát triển nhanh, bền vững, tương xứng với tiềm năng, lợi thế của vùng và các địa phương trong vùng; nâng cao trình độ và thu nhập của người dân trong vùng là nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa chiến lược của các địa phương trong vùng và cả nước.

Nghị quyết đề ra mục tiêu đến năm 2030, Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ là vùng phát triển năng động, nhanh và bền vững, mạnh về kinh tế biển; có kết cấu hạ tầng KTXH đồng bộ, hiện đại, có khả năng chống chịu cao với thiên tai, dịch bệnh và thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu; có một số trung tâm công nghiệp, dịch vụ, hợp tác quốc tế lớn của cả nước với các khu kinh tế ven biển và hệ thống đô thị hợp tác quốc tế lớn của cả nước với các khu kinh tế ven biển và hệ thống đô thị ven biển đạt chuẩn quốc gia và khu vực.

Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng cao; QPAN và chủ quyền biển, đảo được bảo đảm vững chắc; các tổ chức đảng, hệ thống chính trị vững mạnh...

Về một số chỉ tiêu cụ thể, giai đoạn 2021-2030, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt khoảng 7-7,5%/năm. Đến năm 2030, GRDP vùng tăng từ 2,5-3 lần so với năm 2020 (giá hiện hành), trong đó nông, lâm nghiệp và thuỷ sản chiếm khoảng 11,5%; công nghiệp - xây dựng chiếm khoảng 40,7%; dịch vụ chiếm khoảng 37,5%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp chiếm khoảng 10,3%. GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 156 triệu đồng/người/năm (giá hiện hành). Thu ngân sách nhà nước chiếm khoảng 20-25% cả nước; tốc độ tăng thu nội địa cao hơn 2-3 điểm % so với cả nước. Thu nhập bình quân đầu người gấp 1,2 lần trở lên so với trung bình cả nước...

Nghị quyết đề ra 7 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu: Tập trung hoàn thiện thể chế, chính sách và đẩy mạnh phát triển liên kết vùng; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế biển; tập trung phát triển mạnh mẽ hệ thống đô thị, nhất là hệ thống đô thị ven biển; đẩy mạnh đầu tư kết cấu hạ tầng KTXH vùng, nhất là hạ tầng giao thông; tăng cường quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên, nhất là tài nguyên biển, đảo và rừng; bảo vệ môi trường, nhất là môi trường biển; nâng cao khả năng ứng phó với thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Phát triển toàn diện văn hoá - xã hội vùng; bảo đảm vững chắc QPAN, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của các cấp chính quyền, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân trong vùng.

PV