Tổng Bí thư dự Hội nghị về kiểm soát quyền lực, chống "chạy chức"

19/01/2018 08:52

Ban Tổ chức T.Ư tổ chức Hội nghị về công tác xây dựng Đảng và kiểm soát quyền lực, chống "chạy chức chạy quyền".

tổng bí thư dự hội nghị về kiểm soát quyền lực, chống "chạy chức"

Hội nghị toàn quốc Tổng kết công tác Xây dựng Đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 do Ban Tổ chức T.Ư tổ chức sáng 19/1

Ngày 19/1, ban Tổ chức T.Ư tổ chức Hội nghị toàn quốc Tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 với hai nội dung chính về Tình hình, kết quả công tác tổ chức Xây dựng Đảng năm 2017 và chuyên đề kiểm soát quyền lực và phòng, chống “chạy chức, chạy quyền” trong công tác tổ chức cán bộ.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Thảo luận về giải pháp kiểm soát quyền lực, chống “chạy chức chạy quyền”

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Trưởng ban Tổ chức T.Ư Phạm Minh Chính nhận định Hội nghị năm nay có ý nghĩa quan trọng nhằm đánh giá tình hình, kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng thời gian qua và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp cho năm 2018 và các năm tiếp theo, tạo tiền đề, cơ sở từng bước chuẩn bị cho Đại hội XIII của Đảng.

Trưởng ban Tổ chức T.Ư Phạm Minh Chính đề nghị các đại biểu với tinh thần trách nhiệm, tâm huyết của mình thẳng thắn, nghiêm túc, tập trung trí tuệ phân tích, đánh giá về một số vấn đề quan trọng.

tổng bí thư dự hội nghị về kiểm soát quyền lực, chống "chạy chức"

Trưởng ban Tổ chức T.Ư Phạm Minh Chính.

 Trước hết là đánh giá những mặt được, chưa được của ngành tổ chức xây dựng Đảng trong năm qua, cùng với đó, đánh giá nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, phương pháp, phong cách, lề lối làm việc cần điều chỉnh thế nào; giải pháp khắc phục những hạn chế, yếu kém trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, nhất là công tác cán bộ và quản lý cán bộ.

Một nội dung quan trọng khác là công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện cương lĩnh, nghị quyết, chỉ thị của các cấp uỷ Đảng, tạo đột phá trong việc thực hiện các Nghị quyết T.Ư, trong đó có nghị quyết về tinh giản bộ máy, biên chế.

Trưởng ban Tổ chức T.Ư cũng đề nghị các đại biểu tập trung dành thời gian cho ý kiến về mục tiêu, quan điểm, giải pháp để kiểm soát quyền lực và phòng, chống chạy chức chạy quyền trong công tác tổ chức cán bộ.

Công tác cán bộ có lúc, có nơi còn lỏng lẻo, sơ hở

tổng bí thư dự hội nghị về kiểm soát quyền lực, chống "chạy chức"

Phó ban Tổ chức T.Ư Nguyễn Thanh Bình.

Tiếp đó, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức T.Ư Nguyễn Thanh Bình trình bày, báo cáo tóm tắt về tình hình, kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2017, phương hướng và nhiệm vụ công tác năm 2018.

Theo ông Bình, năm 2017 diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, quốc phòng an ninh, đối ngoại được tăng cường, vai trò,vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế được khẳng định. Bên cạnh đó, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng tiếp tục được đẩy mạnh, công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng đạt kết quả tích cực; không khí dân chủ trong Đảng và ngoài xã hội ngày càng được phát huy, lòng tin của nhân dân đối với Đảng được củng cố và nâng cao.

Tuy nhiên, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, vấn đề môi trường còn nhiều khó khăn, thách thức và diễn biến phức tạp, khó lường.

Tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị còn cồng kềnh, chồng chéo, nhiều tầng nấc, hoạt động kém hiệu lực, hiệu quả; công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ có nơi, có lúc còn lỏng lẻo, sơ hở, hạn chế, yếu kém...

Trong bối cảnh đó, với tinh thần chủ động, quyết liệt, lấy đổi mới, sáng tạo là trung tâm, lấy tư duy, tầm nhìn chiến lược làm đột phá, lấy hiệu quả là thước đo đánh giá, ngành tổ chức đã bám sát Nghị quyết của Đảng, sự lãnh đạo của Ban chấp hành T.Ư, Bộ chính trị, Ban Bí thư và trực tiếp Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng... để khắc phục khó khăn, đổi mới phương pháp, lề lối, phong cách làm việc, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt một khối lượng lớn công việc được giao.

T.Ư bầu, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển 424 nhân sự

Trong các nhiệm vụ thường xuyên của ngành Tổ chức, Phó ban Tổ chức T.Ư Nguyễn Thanh Bình cho biết có việc triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác cán bộ.

Cụ thể, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thẩm định hồ sơ nhân sự, tham mưu sắp xếp, bố trí cán bộ các cấp mọt cách kịp thời, dân chủ, công khai, minh bạch.

Điểm mới là lãnh đạo cơ quan tổ chức cấp uỷ các cấp nghiên cứu kỹ, cân nhắc toàn diện, tham khảo nhiều kênh thông tin để đánh giá cán bộ, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trước khi thực hiện quy trình cán bộ.

Năm 2017 đã tham mưu luân chuyển 471 cán bộ, điều động, biệt phái 1.467 cán bộ đối với cấp tỉnh; Luân chuyển 2.378 cán bộ, điều độngm biệt phá 3.500 cán bộ đối với cấp duyện. Riêng ở cấp T.Ư đã tiến hành quy trình bầu cử, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển 424 nhân sự, trong đó có 5 Uỷ viên Bộ chính trị, Ban bí thư; 3 Bộ trưởng và tương đương; 6 Trương ban cơ quan Đảng, đoàn thể T.Ư; 8 Bí thư tỉnh, thành và Đảng uỷ trực thuộc T.Ư...

Với việc rà soát, quy hoạch cán bộ, cấp trên có sở đã quy hoạch 44.017 cán bộ trong giai đoạn 2015-2020 và 48.913 cán bộ trong giai đoạn 2020-2025, đưa ra khỏi quy hoạch 8.185 đồng chí giai đoạn 2015-2020, 1.395 đồng chí giai đoạn 2020-2025.

Cùng với đó, ngành từng bước đổi mới công tác tuyển chọn cán bộ và quy trình bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý, thực hiện chủ trương “thí điểm đổi mới cách tuyển cọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng”.

Chạy chức, chạy quyền vẫn là nỗi niềm trăn trở, băn khoăn

Theo Phó ban Tổ chức T.Ư, toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã hoàn thành khối lượng lớn công việc, trong đó có nhiều việc mới, việc khó, nhạy cảm, phức tạp nhiều năm băn khoăn, trăn trở, đến nay mới từng bước được nhận diện tháo gỡ. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đã huy động được sức mạnh chung và đạt những kết quả ban đầu quan trọng. Năm 2017 là năm thể hiện quyết tâm cao, nỗ lực lớn trong tham mưu và tổ chức thực hiện trên tất cả các mặt công tác theo 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá chiến lược mà Nghị quyết Đại hội XII đã đề ra.

Tiếp tục mở rộng dân chủ, đổi mới phương pháp, quy trình, cách làm; tăng cường phân cấp đi đôi với kiểm soát quyền lực và kiểm tra, giám sát chặt chẽ; Tiếp tục nghiên cứu, tổ chức triển khai sắp xếp bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, viên chức. Tuy nhiên, ông Bình cũng cho biết chúng ta cũng thẳng thắn, mạnh dạn, cầu thị chỉ ra những hạn chế, yếu kém cần tập trung khắc phục có hiệu quả trong thời gian tới.

Cụ thể như việc lãnh đạo thể chế hoá, cụ thể hoá nghị quyết của Đảng về tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị còn lúng túng, chưa kịp thời, kém hiệu quả. Tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị vẫn còn cồng kềnh, chồng chéo, nhiều tầng nấc, hoạt động kém hiệu lực, hiệu quả; chi ngân sách thường xuyên tăng và đang ở mức cao là 65%.

Cơ chế kiểm soát quyền lực và tình trạng chạy chức, chạy quyền vẫn là nỗi niềm trăn trở, băn khoăn, lo lắng của các cấp uỷ Đảng, nhất là của Tổng Bí thư, thường vụ cấp uỷ và bí thư cấp uỷ các cấp.

Nói về nguyên nhân của những hạn chế này, Phó trưởng Ban Tổ chức T.Ư cho rằng nhận thức và vai trò, trách nhiệm lãnh đạo của một số cấp uỷ, tổ chức Đảng, người đứng đầu chưa ngang tầm, chưa thật sự quan tâm thích đáng cho công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Các quy định, quy chế về tổ chức xây dựng Đảng đã bổ sung hoàn thiện nhưng vẫn còn bộ lộ nhiều hạn chế, bất cập ảnh hưởng đến hiệu quả công tác cũng như việc kiểm soát quyền lực và phòng chống tệ quan liêu, tiêu cực trong công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ.

Hoài Thu