Tổng Bí thư: Tránh tình trạng “nhạt Đảng”, “khô Đoàn”, “xa rời chính trị”

12/12/2017 06:29

Sáng 11/12, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã khai mạc...

tổng bí thư: tránh tình trạng “nhạt Đảng”, “khô Đoàn”, “xa rời chính trị”

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đoàn TNCS Hồ Chí Minhngày 11/12

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tới dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội. Tổng Bí thư nhấn mạnh, trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, làm tốt nhiệm vụ đoàn kết, tập hợp, giáo dục, vận động thanh niên tham gia các công việc chung của đất nước. 

Những năm gần đây, thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã có nhiều tiến bộ trong đổi mới nội dung và phương thức hoạt động. Công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi đã đạt được kết quả toàn diện, ngày càng phù hợp và đáp ứng tốt hơn nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, thanh thiếu nhi.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tích, tiến bộ, công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi nhiệm kỳ qua cũng còn những hạn chế, bất cập như trong Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn đã chỉ ra. Vì thế, Tổng Bí thư lưu ý, nhấn mạnh thêm một số điểm đặc biệt quan trọng. Đó là hiện nay xã hội không khỏi băn khoăn trước thực trạng có một bộ phận thanh niên giảm sút niềm tin, phai nhạt lý tưởng cách mạng, sống thực dụng, xa rời truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc; thậm chí có một số thanh niên bị các thế lực xấu, thù địch tác động, lôi kéo, kích động, đã có những việc làm đi ngược lại bản chất, truyền thống vẻ vang của Đoàn và trái với mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng và dân tộc.

tổng bí thư: tránh tình trạng “nhạt Đảng”, “khô Đoàn”, “xa rời chính trị”

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trò chuyện với các đại biểu dự Đại hội - Ảnh: TTXVN

Tình trạng tội phạm và tệ nạn xã hội trong thanh, thiếu niên diễn biến phức tạp. Trong khi đó, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh còn chậm và lúng túng trong nghiên cứu, đề xuất giải pháp để khắc phục, giải quyết các vấn đề đặt ra, chưa kịp thời có ý kiến và tham gia giải quyết các vấn đề bức xúc, tiêu cực, mặt trái tác động đến thanh, thiếu nhi. Công tác giáo dục của Đoàn tuy rộng nhưng chưa sâu, một số hoạt động còn nặng về “bề nổi”, dàn trải, hình thức. Một bộ phận cán bộ Đoàn chưa bắt nhịp kịp thời với những thay đổi nhanh chóng trong nhận thức, đời sống của thanh niên. Đây là những vấn đề đáng lo ngại, trong đó có trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, đặc biệt là trách nhiệm của tổ chức Đoàn. 

Nhấn mạnh Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn đặt niềm tin sâu sắc vào thế hệ trẻ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gợi mở một số nhiệm vụ trọng tâm và định hướng lớn trong công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi nhiệm kỳ tới, nhấn mạnh tầm quan trọng đặc biệt của công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ. Đặc biệt, Đoàn cần định hướng, giáo dục thanh niên giữ vững bản lĩnh cách mạng, có ý thức nhạy bén chính trị, tích cực đấu tranh ngăn chặn, phản bác những thông tin và luận điệu sai trái, tăng sức đề kháng cho thanh niên trước những biểu hiện tiêu cực, mặt trái của xã hội và sự chống phá, xuyên tạc của các thế lực thù địch, nhất là trên mạng xã hội; tránh tình trạng “nhạt Đảng”, “khô Đoàn”, “xa rời chính trị”. 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (nhiệm kỳ 2017 - 2022) diễn ra từ ngày 10-13/12 với sự tham dự của 1.000 đại biểu là những cán bộ, đoàn viên ưu tú đại diện cho hơn 6,4 triệu đoàn viên và hơn 24 triệu thanh niên trong và ngoài nước. 

Hoài Thu