Tổng công ty Đường sắt VN sắp có Tổng giám đốc mới

21/05/2014 13:16

Ông Vũ Tá Tùng sẽ được bổ nhiệm giữ chức Tổng giám đốc Tổng công ty Đường sắt VN.

Bộ GTVT vừa thông báo chủ trương về nhân sự Tổng công ty Đường sắt VN. Theo văn bản này, ông Vũ Tá Tùng – Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Đường sắt VN kiêm Tổng Giám đốc Công ty Vận tải hành khách đường sắt Sài Gòn, sẽ được bổ nhiệm giữ chức Tổng giám đốc Tổng công ty Đường sắt VN. 

tổng công ty Đường sắt vn sắp có tổng giám đốc mới

Sau khi đồng chí Nguyễn Phúc Tiến - Thành viên Hội đồng thành viên nghỉ hưu theo chế độ, sẽ quyết định bổ nhiệm đồng chí Vũ Tá Tùng giữ chức Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tổng Công ty Đường sắt VN.

Cũng theo văn bản này, ông Nguyễn Đạt Tường thôi kiêm giữ chức Tổng giám đốc Tổng công ty Đường sắt VN, chỉ giữ chức Thành viên chuyên trách Hội đồng thành viên Tổng Công ty Đường sắt VN.

Thống nhất giới thiệu đồng chí Lương Quốc Việt – Thành viên Hội đồng thành viên, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam giữ chức Kiểm soát viên chuyên trách tại Tổng công ty Đường sắt VN. Đồng chí Lê Thị Nhuận – Kiểm soát viên tại Tổng công ty Đường sắt VN cũng được giới thiệu để Hội đồng Thành viên Tổng công ty Đường sắt VN giữ chức Kế toán trưởng thay ông Nguyễn Phú Cường.

Bộ GTVT yêu cầu Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt VN kiện toàn xong vị trí Kế toán trưởng trong tháng 5, trình Bộ bổ nhiệm Tổng giám đốc và Kiểm soát viên trong tháng 6 này.

Trước đó, Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt VN có Tờ trình kiện toàn Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc. Căn cứ tình hình thực tế, Ban Cán sự đảng Bộ GTVT đã thống nhất các chủ trương về nhân sự đối với Tổng công ty này.

Thiện Anh