Tổng công ty Hàng hải Việt Nam tổ chức hội thao lần thứ 8

09/05/2014 17:29

Ngày 8/5, tại Cảng Sài Gòn, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam tổ chức khai mạc hội thao lần thứ 8.