Tổng công ty Sông Đà sẽ IPO trong năm 2015 

02/04/2015 06:40

TCT Sông Đà hoàn thành việc sáp nhập 8 công ty cấp 3 vào công ty cấp 2 theo đề án tái cấu trúc.

tổng công ty sông Đà sẽ ipo trong năm 2015 
 

Tin từ Tổng công ty (TCT) Sông Đà cho biết, sau hơn 2 năm thực hiện đề án tái cấu trúc, đơn vị này sẽ IPO trong năm 2015.

Hiện, TCT Sông Đà đã hoàn thành việc sáp nhập 8 công ty cấp 3 vào công ty cấp 2 theo đề án tái cấu trúc đã được Bộ Xây dựng phê duyệt. Đồng thời hoàn thành kế hoạch thoái vốn tại 7 đơn vị, thu về 164 tỷ đồng. Các công ty cấp 2 cũng hoàn thành thoái vốn tại 19 đơn vị, thu về 180 tỷ đồng. TCT cũng tăng tỷ lệ sở hữu tại 5 đơn vị thành viên. 

Năm 2015, TCT Sông Đà đặt kế hoạch tổng giá trị sản xuất - kinh doanh đạt 18.700 tỷ đồng trên tổng doanh thu 16.800 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 300 tỷ đồng cùng giá trị đầu tư khoảng 4.200 tỷ đồng. TCT đang chú trọng đẩy mạnh công tác tiếp thị, đấu thầu các dự án thuộc ngành nghề có thế mạnh tại thị trường trong nước và khu vực, phấn đấu đạt giá trị trúng thầu khoảng 7 nghìn tỷ đồng, tạo nguồn việc làm ổn định cho năm 2015 và là bước đệm phát triển vững chắc giai đoạn tới. 

T.L