Tổng CTCP Thương mại Xây dựng mời thầu thi công dự án Kim Chung - Di Trạch

21/01/2022 10:25

Tổng CTCP Thương mại Xây dựng mời thầu thi công dự án Kim Chung - Di Trạch.

Tổng CTCP Thương mại Xây dựng thông báo mời thầu:

Gói thầu: Thi công phần thô, hoàn thiện mặt ngoài các căn liền kề khu Đông Dương: LK32, LK33, LK34, LK35, LK36, LK37.

Dự án: Khu đô thị mới Kim Chung - Di Trạch.

Địa điểm xây dựng: Xã Kim Chung và xã Di Trạch, huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội.

Tổng CTCP Thương mại Xây dựng mời thầu thi công dự án Kim Chung - Di Trạch 1

Tổng CTCP Thương mại Xây dựng mời thầu thi công dự án Kim Chung - Di Trạch

Nguồn vốn: Vốn tự có, vốn vay thương mại và các nguồn tín dụng khác.

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, hai túi hồ sơ.

Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu: từ 08 giờ 00, ngày 20 tháng 01 năm 2022 đến trước 09 giờ 00, ngày 21 tháng 02 năm 2022.

Địa điểm phát hành hồ sơ mời thầu/nộp hồ sơ dự thầu: Công ty Cổ phần xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng số 9 Hà Nội.

Địa chỉ: Số 926 Bạch Đằng, P.Thanh Lương, Q.Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.

Điện thoại: 0941.397.766 (Ms Hoa)

Giá bán 1 bộ hồ sơ mời thầu: Phát hành miễn phí.

Đảm bảo dự thầu: Không áp dụng.

Thời điểm đóng thầu: 10 giờ 00, ngày 21 tháng 02 năm 2022

Thời điểm mở thầu: 10 giờ 30, ngày 21 tháng 02 năm 2022.

PV