Tổng cục Đường bộ luân chuyển nhiều cán bộ cấp trưởng

28/03/2017 14:02

Tổng cục Đường bộ VN vừa công bố các quyết định điều động, luân chuyển nhiều cán bộ cấp trưởng.

Ông Nguyễn Văn Huyện trao quyết định điều động, luân chuyển cho ông Trần Hưng Hà

Tổng cục Đường bộ VN vừa có Quyết định điều động, luân chuyển có thời hạn kể từ ngày 1/4 đối với hai Cục trưởng Cục Quản lý Đường bộ và Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Đầu tư. Cụ thể: Điều động, luân chuyển ông Trần Văn Sơn, Cục trưởng Cục Quản lý đường bộ I, giữ chức Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Đầu tư (Tổng cục Đường bộ VN); Điều động, luân chuyển ông Trần Hưng Hà, Cục trưởng Cục Quản lý đường bộ III, giữ chức Cục trưởng Cục Quản lý đường bộ I; Điều động, luân chuyển ông Cao Xuân Giao, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Đầu tư, giữ chức Cục trưởng Cục Quản lý đường bộ III.

Trao đổi với Báo Giao thông, ông Nguyễn Văn Huyện, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ VN cho biết, việc điều động luân chuyển cán bộ lần này căn cứ theo Quyết định số 930 của Tổng cục Đường bộ VN về ban hành Kế hoạch điều động, luân chuyển cán bộ diện Tổng cục Đường bộ VN quản lý 6 tháng đầu năm 2017.

Xem thêm Video

Trần Duy