Tổng cục Thuế nói gì về “thất thu thuế 94%”?

17/11/2018 15:21

Đại diện Tổng cục Thuế thừa nhận tỷ lệ sai phạm phát hiện được sau thanh tra là rất lớn.

tổng cục thuế nói gì về “thất thu thuế 94%”?

Ông Phạm Ngọc Lai - Quyền Vụ trưởng Vụ Thanh tra, Tổng cục Thuế 

Trong buổi họp báo ngày 16/11 về một số thông tin liên quan đến dự án Luật Quản lý Thuế (sửa đổi) đang được thảo luận tại Quốc hội, Tổng cục Thuế cũng đã phản hồi về phát biểu của Tổng Kiểm toán Nhà nước (KTNN) Hồ Đức Phớc tại buổi thảo luận ở Quốc hội chiều 15/11 về việc cơ quan thuế để sót, lọt nguồn thu lớn.

Ông Phớc cho biết, đối chiếu các doanh nghiệp ngoài quốc doanh 2 năm vừa qua thì thấy thất thu thuế 94% trong số đối chiếu.

Ông Phạm Ngọc Lai, quyền Vụ trưởng Vụ Thanh tra (Tổng cục Thuế) không bình luận về con số trên nhưng ông khẳng định ngành thuế luôn phối hợp chặt chẽ với KTNN và Thanh tra Chính phủ trong các đợt thanh tra của hai đơn vị này.

Ông Lai cho biết, có thể thời điểm KTNN vào kiểm toán, doanh nghiệp chưa kê khai hết, nhưng sau đó doanh nghiệp đã kê khai bổ sung vì Luật Quản lý thuế hiện hành cho phép khai bổ sung.

“Hay như trường hợp doanh nghiệp xuất hóa đơn tháng 12 năm trước nhưng quyết toán vào tháng 3 năm sau, kiểm oán vẫn nói là kê không kịp thời, coi là sai phạm. Do vậy, một số doanh nghiệp phản ánh với chúng tôi kết luận họ sai phạm là chưa thật sự chính xác", ông Lai nói.

Quyền Vụ trưởng Vụ Thanh tra cũng thông tin rằng, theo kế hoạch thanh tra hàng năm của Tổng cục Thuế trên cơ sở áp dụng phương pháp quản lý rủi ro, số lượng vụ vi phạm do cơ quan này phát hiện cũng rất lớn, đến gần 100%.

Tuy nhiên, ông Lai cho biết sai phạm này cũng tùy vào từng trường hợp, có doanh nghiệp chỉ sai phạm 500.000 đồng hoặc 1.000.000 đồng cũng được liệt kê là sai phạm, nên tỉ lệ lớn cũng phải xem xét trên nhiều bình diện.

“Người ta có hành vi sai nhỏ mà đánh đồng với tỷ lệ tương đối thì khó. Có những doanh nghiệp sai phạm rất nhỏ, nhưng có những doanh nghiệp khi chúng tôi vào truy thu đến 1.850 tỉ đồng. Đặc biệt, hiện nay chính sách của mình chưa đồng bộ và chưa theo hết hành vi thực tiễn cuộc sống nên phải sửa đổi nhiều lần”, ông Lai nói thêm.

Ngoài ra, quản lý thuế theo cơ chế tự khai tự nộp nên cần "thông cảm" cho các doanh nghiệp về những hiểu biết chưa đầy đủ và quan niệm chưa chuẩn về pháp luật thuế.

C.Sơn