Tổng cục Thuế: Xử lý nghiêm nếu không giảm 2% thuế VAT

09/02/2022 15:49

Tổng cục Thuế cho biết, một số doanh nghiệp, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh chưa xuất hóa đơn VAT áp dụng mức thuế suất thuế VAT 8% quy định.

Tổng cục Thuế ngày 9/2 cho biết đã có Công điện số 02/CĐ-TCT đẩy mạnh triển khai thực hiện giảm thuế giá trị gia tăng (VAT) theo quy định tại Nghị quyết 43/2022/QH15 của Quốc hội và Nghị định số 15/2022/NĐ-CP của Chính phủ.

Công điện của Tổng cục Thuế nêu rõ, qua kiểm tra, nắm bắt thông tin, vẫn còn một số trường hợp doanh nghiệp, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh chưa xuất hóa đơn VAT áp dụng mức thuế suất thuế VAT 8% (đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ thuộc diện giảm thuế VAT từ 10% xuống 8%) theo quy định.

tổng cục thuế: xử lý nghiêm nếu không giảm 2% thuế vat

Một số đơn vị thu sai thuế VAT đã bị cơ quan thuế xem xét

Tổng cục Thuế đã yêu cầu các Cục trưởng Cục Thuế địa phương chỉ đạo các phòng, các Chi cục Thuế đẩy mạnh hơn việc tuyên truyền; Hướng dẫn, hỗ trợ, kiểm tra, giám sát việc giảm thuế; Đặc biệt là với các doanh nghiệp, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh các nhóm hàng hóa, dịch vụ thuộc diện giảm thuế VAT trên địa bàn để thực hiện đúng quy định về giảm 2% thuế suất thuế VAT trong năm 2022.

“Đối với các trường hợp cố tình vi phạm, phải xử lý nghiêm theo quy định pháp luật”, Công điện nêu rõ.

Trước đó, theo Nghị định 15 có hiệu lực từ 1/2 2/22, thuế suất thuế VAT giảm 2% đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10% nhằm kích thích tiêu dùng, phục hồi và phát triển kinh tế sau dịch Covid-19.

Trên cơ sở đó, Tổng cục Thuế cũng cho biết đã nâng cấp ứng dụng hoá đơn điện tử, bổ sung thêm mức thuế suất 8% (tương tự như mức thuế suất 5%, 10%) để người sử dụng lựa chọn khi lập hóa đơn trực tiếp trên hệ thống của cơ quan thuế; Tiếp nhận dữ liệu hóa đơn áp dụng thuế suất 8% đối với hóa đơn không lập trực tiếp trên hệ thống của cơ quan thuế.

Tổng cục Thuế đã đề nghị các tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử, tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử nâng cấp giải pháp hóa đơn điện tử để hỗ trợ người nộp thuế (cơ sở kinh doanh) áp dụng lập hoá đơn theo quy định.

C.Sơn