Tổng đài hỗ trợ người tiêu dùng ngừng hoạt động

11/02/2015 12:17

Bộ Công thương tạm ngừng hoạt động Tổng đài tư vấn hỗ trợ người tiêu dùng 18006838 đến hết ngày 13/2 để nâng cấp.

tổng đài hỗ trợ người tiêu dùng ngừng hoạt động
 

Trong thời gian này, các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tư vấn, hướng dẫn bảo vệ quyền lợi tiêu dùng có thể gọi đến số điện thoại thay thế tạm thời là 04.2220.5022.

Đầu số 18006838 được Bộ Công thương đưa vào hoạt động trong tháng 12/2014 nhằm thúc đầy hiệu quả của công tác tiếp nhận, giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng tại Cục Quản lý cạnh tranh cũng như góp phần đẩy mạnh công tác bảo vệ người tiêu dùng tại Việt Nam.

Với số điện thoại 18006838, người tiêu dùng khi thực hiện các cuộc gọi phản ánh, khiếu nại các vấn đề tiêu dùng tới Cục Quản lý cạnh tranh sẽ không phải trả phí thực hiện cuộc gọi.

Hải Quỳnh