Tổng doanh thu bảo hiểm phi nhân thọ năm 2017 tăng 10,6%

05/02/2018 10:32

Tổng doanh thu bảo hiểm phi nhân thọ năm 2017 ước đạt gần 40.561 tỷ đồng, tăng 10,61% (so với năm 2016)

tổng doanh thu bảo hiểm phi nhân thọ năm 2017 tăng 10,6%

Năm 2017, tổng doanh thu của Bảo hiểm PVI đạt kết quả khả quan với 8.206 tỷ đồng

Theo số liệu mới nhất từ Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) thị trường bảo hiểm phi nhân thọ năm 2017 tiếp tục tăng trưởng với tổng doanh thu ước đạt gần 40.561 tỷ đồng, tăng 10,61% (so với năm 2016).Tổng tài sản của các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 73.585 tỷ đồng; đầu tư trở lại nền kinh tế của các doanh nghiệp bảo hiểm ước đạt 38.841 tỷ đồng; chi trả quyền lợi bảo hiểm ước đạt 14.951 tỷ đồng…Trong đó tổng doanh thu bảo hiểm xe cơ giới chiếm tỉ trọng 32% bảo hiểm sức khỏe chiếm tỉ trọng 29%, bảo hiểm tài sản-thiệt hại chiếm tỉ trọng 14% bảo hiểm hàng hóa vận chuyển chiếm 6%.

Báo cáo số liệu từ các doanh nghiệp bảo hiểm cũng cho thấy kết quả kinh doanh khả quan. Cụ thể, kết thúc năm 2017, tổng doanh thu của Bảo hiểm PVI đạt 8.206 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 450 tỷ đồng, nộp ngân sách hơn 400 tỷ đồng, hoàn thành 100% kế hoạch đề ra. "Việc nâng cao ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, kinh doanh và tăng cường quản trị minh bạch trong toàn bộ hệ thống được triển khai quyết liệt, đúng lộ trình. Bảo hiểm PVI đã xây dựng tập trung hệ thống tổng đài chăm sóc khách hàng 24/7, hệ thống giám định trực tuyến, 2 Văn phòng Chăm sóc Khách hàng Phía Bắc và Phía Nam. Tất cả các nghiệp vụ bảo lãnh viện phí, giám định bồi thường được quản lý bằng các phần mềm tiên tiến và hiện đại. Nhờ đó quy trình giải quyết khiếu nại, nghiệp vụ bảo lãnh, chi trả bảo hiểm sức khỏe và hoạt động giám định, bồi thường xe cơ giới đã được rút ngắn tối đa, đảm bảo giải quyết nhanh gọn các quyền lợi của khách hàng.

Không chỉ hoàn thiện hệ thống nội bộ, Bảo hiểm PVI còn đẩy mạnh kết nối hệ thống phần mềm với các đối tác lớn để bán bảo hiểm bằng công nghệ. Đây là xu hướng kinh doanh mới trong thời gian tới mà Bảo hiểm PVI là một trong những doanh nghiệp chuẩn bị nền tảng từ rất sớm và ứng dụng có bài bản", đại diện Bảo hiểm PVI cho biết.

Hạ Lan