Tổng Kiểm toán bất ngờ trước thông tin "kiểm toán sai khiến DN kiện"

11/03/2019 15:48

Tổng Kiểm toán Hồ Đức Phớc bất ngờ trước việc Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng từng nói “trong 10 vụ kiện thì cơ quan thuế thua cả 10".

Tổng Kiểm toán bất ngờ trước thông tin
Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc

Phiên họp 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra ngày 11/3, cho ý kiến về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán Nhà nước.

Tại phiên họp này, Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc cho biết ông rất bất ngờ trước thông tin mà trước đó Bộ trưởng Tài chính đã đưa ra tại phiên họp thứ 31 (diễn ra vào tháng đầu tháng 2).

Theo đó, khi nêu ý kiến về một số vấn đề lớn về dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi) tại phiên họp 31, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, trong quá trình triển khai, có những kết luận của thanh tra, kiểm toán, cơ quan thuế chấp hành rất nghiêm túc, thông báo cho bên nộp thuế nộp thêm, nhưng bên nộp thuế thấy chưa thỏa đáng nên kiện.

Từ năm 2013 đến năm 2018 phát sinh 14 vụ kiện, đã xử 10 vụ thì cơ quan thuế thua cả 10”.

Nhấn mạnh quan điểm khi kiểm toán kết luận thì kiểm toán phải có trách nhiệm đến cùng, Bộ trưởng Bộ Tài chính nêu thực tế có vụ việc hai lần kiểm toán kết luận thì đưa ra hai con số khác nhau có độ vênh rất lớn, và nếu cứ thu theo con số ban đầu thì cơ quan bị truy thu sẽ kiện lại.

Ông Phớc cho biết, trước những thông tin này, Kiểm toán Nhà nước đã cử cán bộ sang làm việc với cơ quan tài chính để xem xét hồ sơ về các vụ kiện cơ quan thuế mà không đụng chạm đến Kiểm toán và cơ quan Kiểm toán không biết.

Theo ông Phớc, trong 13 vụ kiện thì một vụ toà bác đơn kiện, một vụ kiểm toán kiến nghị cơ quan quản lý thuế kiểm tra, thanh tra xử lý theo quy định và kết quả thanh tra thuế khiến đơn vị được thanh tra không phục nên kiện thanh tra thuế.

Còn lại 11 vụ còn lại thì Kiểm toán Nhà nước kiểm toán tại cơ quan thuế, chứ không trực tiếp đối chiếu với doanh nghiệp, chỉ kiến nghị cơ quan thuế kiểm tra làm rõ, xử lý.

“Nghĩa là các bằng chứng của kiểm toán không phải từ doanh nghiệp, nên nói kết luận kiểm toán sai khiến doanh nghiệp kiện là hoàn toàn không đúng”, ông Phớc nói và dẫn chứng hai trường hợp cụ thể là vụ truy thu thuế tại Sabeco và Unilever.

Tại Unilever, kết luận đầu tiên của Kiểm toán là đề nghị truy thu 882 tỷ đồng trên cơ sở kiểm tra hồ sơ tại cơ quan thuế. Sau đó làm việc với doanh nghiệp thì Unilever không cung cấp được bằng chứng và uỷ quyền cho công ty tư vấn quốc tế.

Kiểm toán Nhà nước đã mời các bên đến làm việc để đánh giá hồ sơ nhưng các bên không cung cấp được bằng chứng. Sau một thời gian rất dài, sau khi có ý kiến của Uỷ ban Tài chính ngân sách yêu cầu tiếp tục làm lại thì lúc đó doanh nghiệp cung cấp hồ sơ bổ sung. “Ba bên xác nhận lại là 575 tỷ đồng, doanh nghiệp chấp nhận 316 tỷ và phần còn lại thì không cung cấp được bằng chứng”, ông Phớc cho biết.

Tại cuộc làm việc cuối cùng tại Kiểm toán Nhà nước với sự tham gia của các bên thì bằng chứng hết sức rõ ràng. Ký nhận vào văn bản thì doanh nghiệp phải nộp 316 tỷ đồng, số còn lại bằng chứng chưa rõ ràng và đang tiếp tục làm rõ.

“Nói như vậy để thấy kết luận của kiểm toán phải tâm phục khẩu phục và minh bạch”, ông Phớc khẳng định.

Còn về trường hợp Sabeco, theo Tổng Kiểm toán Nhà nước, từ khi phát hiện chuyển giá của doanh nghiệp này, Kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị và phối hợp với Thanh tra Chính phủ kiến nghị nộp 4.700 tỷ đồng và doanh nghiệp đã nộp vào ngân sách đầy đủ. Số còn lại là tiền phạt chậm nộp mà cơ quan thuế chưa phạt và bị “treo” lại.

Khi Kiểm toán vào kiểm toán (thời điểm đó chưa bán cho Thái Lan) thì phát hiện khoản chưa chia 2.700 tỷ đồng nên kiểm toán yêu cầu phải chia khoản này.

Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trước khi Sabeco được bán, cũng không đưa ra quyết định việc chia lại khoản lợi nhuận trước thuế này. Sau đó Bộ Công thương có văn bản giải trình, cho rằng đây là khoản dự phòng đề phòng việc Tổng cục thuế có ra quyết định phạt chậm nộp của Sabeco hay không. Nếu phạt chậm nộp thì lấy khoản này để nộp.

“Sau này bán Sabeco thì bán cả gốc cả ngọn, gồm cả khoản 2.700 tỷ đồng. Giờ mới sinh ra chuyện thực hiện kiến nghị kết luận Kiểm toán Nhà nước và xử phạt Sabeco. Tóm lại, Kiểm toán kết luận đúng và đầy đủ bằng chứng tại thời điểm kiểm toán chứ không có gì sai”, ông Phớc phân tích và cho rằng cơ quan này kiểm tra tại cơ quan thuế, đánh giá một số hồ sơ, đơn vị nộp thuế có thực hiện đúng chức năng quyền hạn hay không, có để sót nguồn thu hay không để từ đó kiến nghị chấn chỉnh, chứ không phải đến “đụng chạm” doanh nghiệp hay người nộp thuế.

Anh Thư