Tổng kiểm tra chất lượng cột ăng ten cao trên100m

03/07/2014 13:20

Bộ Xây dựng vừa có Công văn 1478/BXD-GĐ đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ; Chủ đầu tư, chủ quản lý sử dụng công trình cột tháp ăng ten ...

Theo đó các cột tháp ăng ten có chiều cao từ 100m trở lên khẩn trương tổ chức kiểm định chất lượng đối với các cột tháp ăng ten chưa được kiểm định; tiến hành khắc phục các tồn tại về chất lượng (nếu có) và tổ chức thực hiện việc bảo trì các cột tháp ăng ten theo quy định nhằm hạn chế các sự cố có thể xảy ra, đảm bảo an toàn cho công trình, tính mạng, tài sản của các tổ chức, cá nhân trước mùa mưa bão sắp đến.
 

tổng kiểm tra chất lượng cột ăng ten cao trên100m

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, tính đến ngày 30/6/2014, cả nước có 146 cột tháp ăng ten cao trên 100m nhưng chỉ có 30 cột tháp ăng ten được kiểm định chất lượng; còn nhiều cột tháp ăng ten tồn tại các khiếm khuyết về chất lượng, tiềm ẩn nhiều rủi ro, nếu không kịp thời khắc phục sẽ có nguy cơ xảy ra sự cố khi chịu tác động của gió bão.

Hải Quỳnh