Tổng kiểm tra dự án BOT Đức Thành Bình Phước

08/04/2015 20:43

Trước khi tổ chức nghiệm thu, Ban QLDA đường HCM đã kiểm tra, yêu cầu nhà đầu tư hoàn thiện nhiều hạng muc.

tổng kiểm tra dự án bot Đức thành bình phước
Mặc dù dự án BOT đã đẹp, nhưng Ban QLDA đường HCM yêu cầu sửa lại nhiều hạng mục

Từ ngày 4 đến 7/4, Ban QLDA đường HCM đã kiểm tra tổng thể dự án BOT Đức Thành Bình Phước. Sau khi kiểm tra, Ban QLDA đường HCM đã chỉ ra một số hạng mục, yêu cầu chủ đầu tư cần thực hiện ngay: Cụ thể, còn khoảng 600m hạng mục mương thoát nước đoạn đầu tuyến chưa thi công. (Khối lượng mới bổ sung phát sinh; 14 vị trí cửa xả mương dẫn dòng phía hạ lưu cống trên toàn tuyến chưa thi công (do vướng mặt bằng).

Phần mặt đường đã thảm xong toàn bộ 2 lớp bê tông nhựa. Kiểm tra yếu tố hình học mặt đường một số mặt cắt, kết quả đạt theo hồ sơ thiết kế. Riêng đoạn từ Km 959 - Km 962 thi công từ năm 2011 đến nay đã phải sửa chữa mặt đường nhưng chưa đảm bảo bằng phẳng, vá chiếu nhiều không đảm bảo mỹ quan; Đã sửa chữa những vị trí bị hằn lún vệt bánh xe với chiều dài khoảng 4.2km. Tuy nhiên, một số đoạn được thi công trong giai đoạn từ năm 2013 trở về trước còn hiện tượng hằn lún vệt bánh xe đang theo dõi để tiếp tục khắc phục.

tổng kiểm tra dự án bot Đức thành bình phước
Ban QLDA đường HCM kiểm tra chỉ đạo sửa chữa ngay trên công trường

Ông Dương Hồ Minh, Phó tổng giám đốc Ban QLDA đường HCM, cho biết: Xét về tổng thể dự án BOT Đức Thành Bình Phước hoàn thiện cơ bản đúng tiến độ và bảo đảm chất lượng. Tuy nhiên, những hạng mục yêu cầu thực hiện ở trên dứt khoát nhà đầu tư phải chỉ đạo thi công đúng kỹ thuật, khi nào xong báo cáo Ban QLDA kiểm tra lại mới được nghiệm thu toàn dự án.

Văn Tư