Tổng KTNN, Bộ trưởng Tài chính tranh luận việc "liên lụy cơ quan thuế"

15/11/2018 18:10

Tổng KTNN Hồ Đức Phớc tranh luận với Bộ trưởng Tài chính về nhận định KTNN đối chiếu sai, liên lụy cơ quan thuế.

Tổng KTNN, Bộ trưởng Tài chính tranh luận việc

Tổng KTNN Hồ Đức Phớc (phải) tranh luận với Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng

Thảo luận tại hội trường chiều 15/11 về dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi), ĐB Phạm Trọng Nhân (Bình Dương) chia sẻ ông thực sự “ngạc nhiên” về phát biểu của Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc về việc trong dự thảo luật Quản lý thuế (sửa đổi), Kiểm toán Nhà nước “bị đẩy ra ngoài”.

Theo ông Nhân, bối cảnh hiện nay thuế khoán còn chưa siết chặt để chống thất thu, còn tồn tại hạn chế trong quản lý thuế chưa được khắc phục, vấn đề chuyển giá của DN FDI ngày càng trầm trọng, bất cập trong công tác cổ phần hoá chưa được khắc phục… nên cũng cho thấy bất cập trong các cơ quan chức trách khi thực hiện nhiệm vụ.

“Tôi không hiểu vì sao ở dự thảo Luật chính thức lại thu hẹp quyền hạn, trách nhiệm của cơ quan kiểm toán Nhà nước như vậy, như là bị “đẩy ra”. Thu hẹp nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của kiểm toán như vậy là chưa thận trọng, chưa toàn diện cả về cơ sở pháp lý và thực tiễn” – ông Nhân đánh giá và đề nghị Uỷ ban TVQH chỉ đạo nghiên cứu tiếp thu kiến nghị của kiểm toán Nhà nước.

ĐB tỉnh Bình Dương phân tích, việc cơ quan thuế mới thanh tra được 18% các DN thực hiện nghĩa vụ thuế, đồng nghĩa với 82% còn lại vẫn “khoảng trắng” chưa được kiểm tra phát hiện. Điều cần phải làm lẽ ra là rà soát, bổ sung các cách thức để siết chặt các lỗ hổng thay vì hạn chế, thu hẹp các chủ thể có chức năng thanh tra, kiểm toán, làm trong sạch môi trường quản lý thuế.

Theo ĐB Phạm Trọng Nhân, trách nhiệm của kiểm toán Nhà nước mang lại nguồn thu đáng kể cho NSNN, chống thất thu ngân sách, vì thế, việc xây dựng dự thảo như trên của Bộ Tài chính là “cố tình” tự mang trên mình một gánh nặng, hoặc có lý do khác.

Đề cập đến vấn đề quyền hạn của cơ quan thanh tra và kiểm toán, Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng đánh giá, cơ quan quản lý thuế, hải quan thực hiện rất nghiêm túc các kết luận của cơ quan thanh tra, Kiểm toán Nhà nước. Theo số liệu năm 2017, qua thanh tra, kiểm tra đã xử lý 55.000 tỷ đồng, thu ngân sách 16.000 tỷ, xử lý giảm lỗ 37.000 tỷ.

Cho biết cơ bản là đồng thuận, nhưng Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cũng nêu thực tế có trường hợp người nộp thuế thấy chưa thoả đáng nên kiện. Cơ quan thuế là người ra quyết định thì phải xử lý, nhưng nếu họ không đồng ý họ kiện lên cấp trên của cơ quan quản lý thuế là Bộ Tài chính phải xử lý. Nếu không chấp hành nữa thì đưa ra tòa. Song Bộ trưởng Tài chính đề nghị, ai kết luận thì người đó phải chịu trách nhiệm giải trình  trước tòa.

Ông Dũng cho biết sẽ tiếp tục rà soát về vấn đề này để làm sao đảm bảo đúng quy định, đảm bảo thuận lợi cho thanh tra, kiểm toán thực hiện theo quy định pháp luật, tránh chồng chéo, đảm bảo quyền lợi cho người nộp thuế.

Sử dụng quyền tranh luận để tranh luận với Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng, Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc bày tỏ không đồng tình với ý kiến cho rằng kiểm toán thực hiện đối chiếu sai nên các đối tượng nộp thuế kiện, liên luỵ đến cơ quan thuế.

“Tôi làm Tổng Kiểm toán gần 3 năm và chưa có trường hợp nào từ kết luận của Kiểm toán Nhà nước để liên luỵ đến cơ quan thuế” – ông Phớc khẳng định, đồng thời nhấn mạnh việc cơ quan thuế để sót, lọt nguồn thu là hết sức lớn.

Dẫn ví dụ đối chiếu các DN ngoài quốc danh 2 năm vừa rồi, ông Phớc cho biết thất thu thuế 94% so với số đối chiếu. Kiểm tra dữ liệu cho thấy chính việc chọn rủi ro không chính xác nên nhiều DN sau khi nằm trong dạng rủi ro không thu được thêm thuế.

“Kiểm toán nỗ lực kết sức mình khi được Quốc hội giao kiểm toán, không chỉ chi tiêu công, tài sản công mà kể cả hoạt động của cơ quan thuế trong vấn đề thu thuế. Chúng tôi chịu trách nhiệm về kết luận của mình” – Tổng Kiểm toán Nhà nước khẳng định và nói thêm rằng, “đụng” vào doanh nghiệp nào thì doanh nghiệp đó đều ý kiến nhưng khi kiểm tra trở lại thì có doanh nghiệp đề nghị được nộp thuế mà không bị xử phạt.

Hoài Vũ