Tổng nợ thuế của doanh nghiệp lên tới 71 nghìn tỷ đồng

10/11/2014 12:16

Tổng cục Thuế cho biết, đến 30/9, cơ quan này quản lý tổng số tiền nợ thuế 71 nghìn tỷ đồng, tăng 16% so với thời điểm tháng 12/2013. 

tổng nợ thuế của doanh nghiệp lên tới 71 nghìn tỷ đồng

Theo Tổng cục Thống kê, 10 tháng qua, cả nước có 54.333 doanh nghiệp gặp khó khăn buộc phải giải thể, hoặc đăng ký tạm ngừng hoạt động, tăng 9,3% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng vốn đăng ký của các doanh nghiệp gặp khó khăn trong 10 tháng là 455,9 nghìn tỷ đồng, trong đó vốn đăng ký của các doanh nghiệp đã hoàn thành thủ tục giải thể là 61,7 nghìn tỷ đồng, đây là vốn đăng ký của doanh nghiệp chắc chắn đã bị loại ra khỏi nền kinh tế...

Để thực hiện chỉ tiêu tổng nợ thuế không được vượt quá 5% tổng thu ngân sách Nhà nước năm 2014, ngành Thuế cho biết sẽ quyết liệt đôn đốc, cưỡng chế thu hồi thuế.

Bảo Nguyên