Đường sắt Alaska, Mỹ: Tuyến đường sắt chạy dọc bờ biển kết nối giữa Turnagain Arm và vịnh Alaska. Con đường này thỉnh thoảng bị ngập trong nước khi thủy triều dâng cao hơn 1m.
Đường sắt Alaska, Mỹ: Tuyến đường sắt chạy dọc bờ biển kết nối giữa Turnagain Arm và vịnh Alaska. Con đường này thỉnh thoảng bị ngập trong nước khi thủy triều dâng cao hơn 1m.
Huy Phong (Theo Daily Mail)