Khách sạn máy bay: Toàn bộ máy bay đã được sửa lại thành một phòng đôi sang trọng với đầy đủ tiện nghi.
Khách sạn máy bay: Toàn bộ máy bay đã được sửa lại thành một phòng đôi sang trọng với đầy đủ tiện nghi.
Hàn Ly (Theo bocadolobo)