TP HCM còn hơn 350 nghìn hộ dân thiếu nước sạch

07/05/2015 19:20

Thành phố đang phấn đấu đến cuối năm 2015 cấp thêm nước sạch cho hơn 215.000 hộ dân.

TIEUDE_BAIVIET_CODAU 1
Những quận huyện ngoại thành vẫn còn nhiều hộ dân phải đi xa để mua nước sạch

Sở GTVT TP HCM cho biết tổng số hộ dân trên địa bàn TP là hơn 1.874.000 hộ trong đó hơn 358.000 hộ chưa được sử dụng nước sạch (đang sử dụng nước từ các nguồn khác nhau như giếng khoan, nước mưa…), chiếm gần 20%.

Để tăng số hộ dân được sử dụng nước sạch, Sở GTVT yêu cầu công ty cấp nước SAWACO xây dựng kế hoạch cấp nước năm 2015, cấp nước thêm cho hơn 215.000 hộ. Theo kế hoạch trên thì tổng số hộ dân chưa được cung cấp nước sạch đến cuối năm 2015 là hơn 142.500 hộ.

Những quận huyện còn số hộ dân chưa được cung cấp nước sạch như: Quận 9 có 29 hộ, Quận 12 có 39.870 hộ, Huyện Bình Chánh có 72.917 hộ, Huyện Hóc Môn có 24.559 hộ, Huyện Củ Chi có 4.715 hộ. Số hộ chưa có nhu cầu gắn đồng hồ nước là 525 hộ.

Sở GTVT đề nghị UBND các quận, huyện xây dựng phương án cấp nước cho các hộ này bằng việc hướng dẫn và lắp đặt các thiết bị xử lý nước tại các hộ gia đình. Riêng Quận 9 đã xây dựng kế hoạch chi tiết theo từng tháng, huyện Hóc Môn đã có kế hoạch chi tiết khảo sát chất lượng nguồn nước để hướng dẫn cho người dân xử lý nước tại các hộ gia đình. Do đó, UBND quận 12 và huyện Bình Chánh, Củ Chi, Hóc Môn phải xây dựng kế hoạch chi tiết theo từng tháng để kiểm tra và giám sát.

Phương Loan