TP HCM dẫn đầu về thu hút FDI

03/06/2015 15:56

Trong 5 tháng đầu năm nay, TP HCM thu hút nhiều vốn đầu tư nước ngoài (FDI) nhất.

tp hcm dẫn đầu về thu hút fdi
TP Hồ Chí Minh là đầu tàu kinh tế của cả nước

Theo Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và đầu tư, trong 5 tháng đầu năm nay, TP HCM thu hút nhiều vốn đầu tư nước ngoài (FDI) nhất, với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 983,5 triệu USD (chiếm 22,9%) tổng vốn đầu tư đăng ký của cả nước.

Sau đó là Đồng Nai với tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 948,7 triệu USD (chiếm 21,1%); Hải Phòng đứng thứ ba với 319,3 triệu USD (chiếm 7,4%).

Tính chung cả nước, trong 5 tháng qua, tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm đạt 4,29 tỷ USD (bằng 78% so với cùng kỳ năm 2014). Hầu hết vốn FDI trong 5 tháng tập trung vào công nghiệp chế biến, chế tạo với tổng số vốn cấp mới và tăng thêm là 3,15 tỷ USD (chiếm 73,4% tổng vốn đầu tư đăng ký). Lĩnh vực bất động sản đứng thứ hai với 461,5 triệu USD (chiếm 10,7%).

N.Dương