TP HCM đề nghị gia hạn khoản vay đầu tư tuyến metro số 2

02/10/2014 18:54

Chủ tịch UBND TP HCM Lê Hoàng Quân vừa có văn bản gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc gia hạn khoản vay Dự án đầu tư xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2, tuyến Bến Thành - Tham Lương.

tp hcm đề nghị gia hạn khoản vay đầu tư tuyến metro số 2
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải trong chuyển kiểm tra các dự án đường sắt đô thị tại TP HCM mới đây

Dự án đầu tư xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2, đoạn Bến Thành - Tham Lương (gọi tắt là Dự án) đã được UBND Thành phố duyệt tại Quyết định số 4474/QĐ-UBND ngày 11/10/2010 và duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 2759/QĐ-UBND ngày 30/5/2013, thời gian hoàn thành dự án là năm 2018, tổng mức đầu tư là 26.116 tỷ đồng (tương đương: 1.374,5 triệu đô la Mỹ).

Cơ cấu nguồn vốn đầu tư như sau: Vốn vay của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB): 540 triệu USD; Ngân hàng Tái thiết Đức (KfW): 313 triệu USD; Ngân hàng Đầu tư Châu Âu (EIB): 195 triệu USD; Vốn đối ứng từ Ngân sách nhà nước: 326,5 triệu USD (tương đương 6.204 tỷ đồng).

Đến nay, các Hiệp định vay của Dự án giữa Chính phủ Việt Nam và các nhà tài trợ đã hoàn tất ký kết. Trong đó, Hiệp định vay số hiệu 2731-VIE của khoản vay đợt 1 được ký kết giữa Chính phủ Việt Nam và Ngân hàng ADB có tổng trị giá là 40 triệu USD, ngày hoàn thành dự án là ngày 31/12/2016, ngày khóa sổ khoản vay là ngày 30/6/2017 và sử dụng để thực hiện các gói thầu: Công trình Depot ban đầu (Gói thầu CP1), (Công trình Depot chính (Gói thầu CP2),  Dịch vụ tư vấn (gồm các gói thầu: Hỗ trợ quản lý và thực hiện dự án (Gói thầu CS1), Chương trình phát triển xã hội và xu hướng về giới (Gói thầu CS3), Giao thông đô thị bền vững hợp nhất (Gói thầu CS4)), Lãi vay và phí cam kết.

Trên cơ sở Hiệp định khoản vay đợt 1, Ủy ban nhân dân Thành phố đã duyệt kế hoạch đấu thầu các gói thầu nêu trên của Dự án.

Hiện nay, Dự án đang triển khai thực hiện điều chỉnh thiết kế nền tảng và lựa chọn nhà thầu. Do việc điều chỉnh thiết kế nền tảng sẽ ảnh hưởng đến công tác đấu thầu, công bố ranh giải phóng mặt bằng, phương án tái bố trí hạ tầng kỹ thuật để các quận thu hồi đất và tiến hành công tác giải phóng mặt bằng, nên tiến độ dự án dự kiến sẽ chậm trễ so với kế hoạch đã được phê duyệt.

Ban Quản lý Đường sắt đô thị (Chủ đầu tư) đã làm việc với nhà tài trợ ADB và đề nghị về việc gia hạn thời gian hiệu lực của Hiệp định vay - Khoản vay 1 đến ngày 31/12/2018 và điều chỉnh lại cơ cấu các hạng mục, gói thầu trong Hiệp định vay - Khoản vay 1 để phù hợp với tình hình thực tế (không làm thay đổi tổng giá trị của Hiệp định khoản vay đợt 1).

Đề nghị gia hạn của Chủ đầu tư đã được nhà tài trợ ADB thống nhất về nguyên tắc. UBND Thành phố đề nghị Ngân hàng Nhà nước xem xét tiến hành các thủ tục gia hạn thời gian hiệu lực của Hiệp định vay 2731-VIE, khoản vay 1 của Nhà tài trợ ADB đến ngày 31/12/2018 và thực hiện phân bổ lại nguồn vốn của các hạng mục, gói thầu nêu trên.

Mai Huyên