TP HCM: Hạn chế phương tiện đường thủy lưu thông trên 5 tuyến kênh

20/06/2015 15:50

Sở GTVT vừa ra thông báo hạn chế các phương tiện lưu thông trên một số tuyến kênh của thành phố.

tp hcm: hạn chế phương tiện đường thủy lưu thông trên 5 tuyến kênh
Kênh Tàu Hủ

Nhằm đảm bảo ATGT đường thủy, phục vụ công tác việc rà phá bom mìn trên mặt bằng gói thầu F, Dự án cải thiện môi trường nước thành phố, giai đoạn 2., Sở GTVT TP HCM thông báo về việc hạn chế phương tiện giao thông đường thủy lưu thông trên 5 tuyến kênh. Cụ thể, tuyến kênh Tàu Hủ (từ kênh Ngang số 2 đến kênh Lò Gốm), kênh Lò Gốm (từ kênh Tàu Hủ đến kênh Đôi), kênh Ngang số 1, số 2 và số 3 của TP HCM.

Theo đề nghị của Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình Giao thông – Đô thị thành phố, kể từ ngày 18/6 đến hết ngày 15/8, trên tuyến kênh Tàu Hủ (từ kênh Ngang số 1 đến kênh Lò Gốm), kênh Lò Gốm (từ kênh Tàu Hủ đến kênh Đôi), kênh Ngang số 1, kênh Ngang số 2 và kênh Ngang số 3. TP HCM bố trí 2 canô và nhiều cán bộ tại vị trí thượng lưu (cách khu vực thi công khoảng 150m), để thực hiện điều tiết khống chế, cảnh giới và hướng dẫn cho các phương tiện lưu thông qua khu vực công trình.

Sở GTVT TP HCM cũng yêu cầu các phương tiện khi lưu thông đến khu vực thi công công trình tuyệt đối tuân thủ hướng dẫn của lực lượng điều tiết đường thủy nội địa tại hiện trường.

Đồng thời thường xuyên theo dõi thông báo luồng trên các phương tiện thông tin đại chúng, tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan đến ATGT đường thủy nội địa.

Nhã Huyền