TP Thủ Đức: Ra mắt Trung tâm điều hành dữ liệu thông minh liên kết đa chiều

23/10/2021 14:46

Trung tâm điều hành thông minh với nhiều chức năng, phân tích dữ liệu qua ứng dụng GIS quản lý dịch bệnh Covid-19...

Ngày 23/10, TP.Thủ Đức (TP.HCM) tổ chức hội nghị đánh giá kết quả phòng chống dịch và phục hồi phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời ra mắt trung tâm điều hành thông minh.

Ông Nguyễn Kỳ Phùng, Phó chủ tịch UBND TP.Thủ Đức cho biết, TP.Thủ Đức có hiện trạng dữ liệu rời rạc, thiếu sự liên kết và thống nhất.

Mong muốn của TP.Thủ Đức là xây dựng được hệ thống dữ liệu thống nhất, liên kết được với các ngành để có thể phân tích liên lĩnh vực một cách đa chiều; chuẩn bị dự liệu dự báo xu hướng trong tương lai.

TP Thủ Đức: Ra mắt Trung tâm điều hành dữ liệu thông minh liên kết đa chiều 1

TP.Thủ Đức ra mắt trung tâm điều hành thông minh

Do đó, TP.Thủ Đức bắt tay ngay vào việc triển khai đề án xây dựng đô thị thông minh, nhằm đáp ứng yêu cầu về công tác quản lý hành chính nhà nước trên địa bàn; nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động của chính quyền các cấp.

Trung tâm điều hành thông minh TP.Thủ Đức giai đoạn 1 được xây dựng và đưa vào vận hành với nhiều chức năng trên mọi lĩnh vực, giúp cho công tác chỉ đạo, điều hành như hệ thống phân tích dữ liệu kinh tế - xã hội, hệ thống giám sát giải quyết thủ tục hành chính, hệ thống tiếp nhận phản ảnh của người dân, hệ thống quản lý văn bản điện tử...

Trong thời gian dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, IOC TP.Thủ Đức hỗ trợ lãnh đạo TP.Thủ Đức thực hiện chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh trên cơ sở phân tích dữ liệu qua ứng dụng GIS quản lý dịch bệnh Covid-19; phân tích không gian; quản lý các lớp dữ liệu; thống kê báo cáo...

Các tính năng này giúp quản lý về số ca mắc, quản lý điểm phong tỏa, quản lý vùng cách ly, cung cấp các thông tin về địa điểm, địa chỉ lây nhiễm, sơ đồ lây nhiễm, thông tin cách ly, phong tỏa, điều trị, xét nghiệm.

Giai đoạn tiếp theo, IOC TP.Thủ Đức tiếp tục bổ sung các lĩnh vực mới, cần thiết, trọng tâm trên địa bàn. Trong đó, tập trung thu thập, tinh chỉnh và hoàn thiện dữ liệu thô, tích lũy và mở rộng dữ liệu theo thời gian để làm giàu kho dữ liệu.

Tận dụng hiệu quả dữ liệu sẵn có, đưa vào công nghệ AI, phân tích big data, mô hình dự báo, chủ động, xây dựng các công cụ hỗ trợ ra quyết định. Đáp ứng kỳ vọng xây dựng thành công đô thị thông minh thành phố Thủ Đức.

Đỗ Loan