Sáng 13/9, ngày đầu tiên người dân TP Vinh được ra đường, quay trở lại làm việc sau 21 ngày  "ai ở đâu, ở yên đó" - giãn cách xã hội cao hơn Chỉ thị 16
Sáng 13/9, ngày đầu tiên người dân TP Vinh được ra đường, quay trở lại làm việc sau 21 ngày "ai ở đâu, ở yên đó" - giãn cách xã hội cao hơn Chỉ thị 16
Văn Thanh