TP.HCM cần huy động hơn 2.800 tỷ đầu tư hạ tầng giai đoạn 2018-2022

30/09/2018 10:36

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội của thành phố trong giai đoạn 2018 - 2022 cần huy động khoảng 2.867.357 tỷ đồng.

tp.hcm cần huy động hơn 2.800 tỷ đầu tư hạ tầng giai đoạn 2018-2022
Trong giai đoạn 2018 - 2020 TP.HCM cần huy động hơn 2.800 tỷ đồng đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 30/9, thông tin từ Văn phòng UBND TP.HCM, TP vừa đề ra các giải pháp huy động nhiều nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn TP trong giai đoạn 2018 – 2022, gồm: từ ngân sách, nguồn vốn từ xã hội từ nguồn lực công, từ khu vực ngoài nhà nước, từ đầu tư trực tiếp nước ngoài, cơ chế chính sách, hoàn thiện quy hoạch, cải thiện môi trường đầu tư.

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội của thành phố trong giai đoạn 2018 - 2022 cần huy động khoảng 2.867.357 tỷ đồng.

Trong giai đoạn này, thành phố phấn đấu tổng nguồn vốn đầu tư ngân sách đạt khoảng 219.351 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 7,6% trong tổng vốn đầu tư toàn xã hội. Tổng vốn đầu tư từ khu vực nhà nước đóng góp được khoảng 564.722 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng là 19,7% tổng vốn đầu tư toàn xã hội. Tổng vốn đầu tư từ khu vực ngoài Nhà nước đóng góp được khoảng 1.727.193 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 60,2% tổng vốn đầu tư toàn xã hội. Tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đóng góp được khoảng 575.442 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng là 20,1% tổng vốn đầu tư toàn xã hội.

Ngoài ra, thành phố cũng sẽ hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách về xã hội hóa đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu hút và đẩy mạnh hoạt động xã hội hóa đầu tư, tạo nguồn lực mới và hiệu quả cho sự phát triển của thành phố. Đồng thời xây dựng cơ chế tài chính phù hợp với yêu cầu đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động đầu tư trên địa bàn.

Minh Châu