TP.HCM có 50 người tự ứng cử Đại biểu Quốc hội

14/03/2016 13:59

Trong số 78 người tự ứng cử có 50 người ứng cử ĐBQH, 28 người ứng cử ĐB HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2016-2021

tp.hcm có 50 người tự ứng cử Đại biểu quốc hội
Ông Nguyễn Hoàng Năng nhận hồ sơ ứng cử từ Ủy ban bầu cử TP HCM. Ảnh CTV

Sáng 14/3, Ủy ban bầu cử TP HCM đã bàn giao hồ sơ người ứng cử cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP HCM để chuẩn bị cho Hiệp thương lần thứ hai bầu đại biểu Quốc hội  (ĐBQH) khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Tổng hồ sơ ứng cử ĐBQH mà Hội đồng bầu cử nhận được là 90, trong đó 50 tự ứng cử, tổng  số hồ sơ ứng cử ĐB HĐND TP là 203, trong đó 28 người tự ứng cử.

Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Chủ tịch Ủy ban bầu cử TP HCM, lưu ý Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP HCM là trong quá trình hiệp thương phải đảm bảo đúng qui định, khách quan, chặt chẽ và công bằng.

Ông Nguyễn Hoàng Năng Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP HCM  cho biết, chiều 17/3 Mặt trận sẽ tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai để giới thiệu người ra ứng cử ĐBQH và HĐND TP. Đến ngày 27/4, danh sách ứng cử viên sẽ được công bố.

Đỗ Loan