TP.HCM còn 8 cơ sở đào tạo ô tô chưa lắp thiết bị giám sát học lý thuyết

24/05/2020 11:15

Các cơ sở đào tạo ô tô cần nhanh chóng hoàn thiện thiết bị giám sát môn lý thuyết trước ngày 25/5.

TP.HCM còn 8 cơ sở đào tạo ô tô chưa lắp thiết bị giám sát học lý thuyết 1
Các cơ sở đào tạo lái xe ô tô phải lắp đặt thiết bị giám sát học lý thuyết môn pháp luật GTĐB

Sáng 24/5, phòng Quản lý Sát hạch và cấp GPLX, Sở GTVT TP.HCM cho biết, đã đề nghị các cơ sở đào tạo lái xe ô tô lắp đặt, vận hành thiết bị theo các yêu cầu kỹ thuật quy định của Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Hiện còn 8 cơ sở đào tạo lái xe ô tô chưa lắp đặt hoàn chỉnh.

"Đây là quy định Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu ứng dụng công nghệ thông tin để quản lý đào tạo và giám sát thời gian học lý thuyết môn pháp luật giao thông đường bộ đối với học viên học lái xe ô tô", Sở GTVT TP.HCM thông tin.

Trên cơ sở báo cáo của các cơ sở đào tạo lái xe, Sở GTVT đã kiểm tra 55 cơ sở đào tạo lái xe ô tô đang hoạt động. Kết quả, có 47/55 cơ sở đào tạo lái xe ô tô đã lắp đặt, vận hành thiết bị giám sát thời gian học lý thuyết môn pháp luật giao thông đường bộ; còn lại 8 cơ sở đào tạo lái xe ô tô chưa lắp đặt hoàn chỉnh.

Đối với 8 cơ sở đào tạo lái xe ô tô chưa lắp đặt hoàn chỉnh thiết bị, Sở GTVT đề nghị các cơ sở này nhanh chóng hoàn thiện và báo cáo bằng văn bản về Sở thông qua Phòng Quản lý sát hạch trước ngày 25/5 để Sở kiểm tra.

"Sở GTVT sẽ không tiếp nhận báo cáo đăng ký sát hạch của 8 cơ sở đào tạo lái xe ô tô nêu trên cho đến khi việc lắp đặt các thiết bị được hoàn thiện và được Sở kiểm tra nghiệm thu", Sở GTVT TP.HCM nhấn mạnh.

Đỗ Loan