TP.HCM công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm 30 lãnh đạo chủ chốt

05/12/2018 19:37

HĐND TP.HCM vừa công bố kết quả phiếu bầu tín nhiệm 30 lãnh đạo chủ chốt....

TP.HCM công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm 30 lãnh đạo chủ chốt 1

Các đại biểu bầu phiếu tín nhiệm lãnh đạo theo hình thức bỏ phiếu kín

Chiều 5/12, tại kỳ họp thứ 12 HĐND TP.HCM khoá IX nhiệm kỳ 2016-2021 đã công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm lãnh đạo chủ chốt. Theo đó, các đại biểu HĐND TP.HCM đã bỏ phiếu tín nhiệm 30 chức danh do HĐND TP.HCM bầu, theo hình thức bỏ phiếu kín với ba mức độ “Tín nhiệm cao”, “Tín nhiệm” và “Tín nhiệm thấp”.

Về phía HĐND TP.HCM, những lãnh đạo có số phiếu bầu “tín nhiệm cao” bao gồm: Bà Trương Thị Ánh, Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM (86 phiếu), bà Nguyễn Thị Quyết Tâm (81 phiếu) .

Về phía UBND TP.HCM những lãnh đạo có số phiếu bầu “tín nhiệm cao” gồm có Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong (74 phiếu), Trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc CA TP.HCM (73 phiếu) và 2 Phó Chủ tịch UBND TP.HCM ông Lê Thanh Liêm (68 phiếu) và ông Trần Vĩnh Tuyến (66 phiếu).

Trong số 30 lãnh đạo chủ chốt lấy phiếu tín nhiệm, không có ai là không nhận được phiếu “tín nhiệm thấp”.

Một số lãnh đạo sở ban ngành nhận được nhiều số phiếu “tín nhiệm” như ông Nguyễn Việt Dũng, Giám đốc Sở KHCN (61 phiếu, Phạm Thành Kiên (57 phiếu), ông Bùi Xuân Cường, Giám đốc Sở GTVT (48 phiếu)…

Ngoài ra, hai lãnh đạo nhận nhiều phiếu “tín nhiệm thấp” là bà Nguyễn Thị Thu, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM và ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Du lịch, cùng 18 phiếu.

Sỹ Đồng