TPHCM: Công bố phiếu tín nhiệm đối với lãnh đạo văn phòng UBND

27/12/2014 17:13

Chiều 26/12, tại buổi họp với báo chí ông Võ Văn Luận, Chánh Văn phòng UBND TP đã thông báo kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với lãnh đạo Văn phòng UBND TPHCM...

Theo đó chiều 26/12, tại buổi họp với báo chí ông Võ Văn Luận, Chánh Văn phòng UBND TP đã thông báo kết quả lấy phiếu tín nhiệm như sau:

STT

Họ và tên

Tín nhiệm cao

Tín nhiệm

Tín nhiệm

thấp

1

VÕ VĂN LUẬN

Chánh Văn phòng

UBND TP

43/48 phiếu

Đạt  tỷ lệ

89,6%

05/48 phiếu

Đạt  tỷ lệ

10,4%

 

2

LÂM VĂN BA

Phó Chánh Văn phòng

UBND TP

42/48 phiếu

Đạt  tỷ lệ

87,5%

5/48 phiếu

Đạt  tỷ lệ 10,5%

1/48 phiếu

Đạt  tỷ lệ

2%

3

NGÔ KIM LIÊN

Phó Chánh Văn phòng

UBND TP

40/48 phiếu

Đạt  tỷ lệ

83,3%

07/48 phiếu

Đạt  tỷ lệ

14,6%

01/48 phiếu

Đạt  tỷ lệ

2%

4

LÊ VĂN THANH

Phó Chánh Văn phòng

UBND TP

40/48 phiếu

Đạt  tỷ lệ

83,3%

8/48 phiếu

Đạt  tỷ lệ

16,7%

 

5

NGUYỄN VĂN HÙNG

Phó Chánh Văn phòng

UBND TP

38/48 phiếu

Đạt  tỷ lệ

79,2%

10/48 phiếu

Đạt  tỷ lệ

20,8%

 

6

VÕ SĨ

Phó Chánh Văn phòng

UBND TP

34/48 phiếu

Đạt  tỷ lệ

70,8%

14/48 phiếu

Đạt  tỷ lệ

29,2%

 

7

NGUYỄN THANH TÙNG

Phó Chánh Văn phòng

UBND TP

33/48 phiếu

Đạt  tỷ lệ

68,8%

10/48 phiếu

Đạt  tỷ lệ

20,8%

5/48 phiếu

Đạt  tỷ lệ

10,4%

8

LÊ THỊ HỒNG NGA

Phó Chánh Văn phòng

UBND TP

17/48 phiếu

Đạt  tỷ lệ

35,4%

27/48 phiếu

Đạt  tỷ lệ

56,3%

4/48 phiếu

Đạt  tỷ lệ

8,3%

 

Đỗ Loan