TP.HCM đặt tên mới cho 23 tuyến đường của quận 8

30/05/2017 14:37

UBND TP.HCM đã quyết định đặt tên mới cho 23 tuyến đường trên địa bàn quận 8.

TP.HCM đặt tên mới cho 23 tuyến đường của quận 8

Ngày 30/5, UBND TP.HCM đã quyết định đặt tên mới cho 23 tuyến đường trên địa bàn quận 8. Trong 23 tên đường mới có tên một số danh nhân, chiến sĩ cách mạng, anh hùng lực lượng vũ trang, mẹ Việt Nam anh hùng…

Cụ thể, tên đường Nguyễn Đức Ngữ sẽ đặt cho tuyến đường số 2 từ đường số 31 đến đường Đông Hồ. Tên đường Lê Ninh được đặt cho đường số 4 từ đường Huỳnh Thị Phụng tới đường số 31. Tên Bùi Điền được đặt cho đường số 8 từ đường số 16 đến cuối tuyến cắt qua đường Phạm Hùng.

Trong khi đó, đường số 10, đoạn từ đường số 23 đến cuối tuyến (cắt qua đường Phạm Hùng), sẽ có tên là Đặng Thúc Liên. Tên Lê Quyên đặt cho đường số 12, từ đường số 1011 Phạm Thế Hiển đến đường Đông Hồ. Tên đường Tám Danh đặt cho đường số 13, từ đường số 8 đến hẻm lô đường Phạm Hùng (cắt qua đường Tạ Quang Bửu).

Tên đường Nguyễn Thị Mười được đặt cho đường số 204 Cao Lỗ, từ đường số 783 Tạ Quang Bửu đến đường Cao Lỗ. Tên đường Trần Thị Ngôi đặt cho đường số 284 Cao Lỗ, từ đường số 715 Tạ Quang Bửu đến đường Cao Lỗ. Tên Trần Thị Nơi đặt cho đường số 130 Cao Lỗ, từ đường số 715 Tạ Quang Bửu đến đường Cao Lỗ…

Tên Hồ Thành Biên đặt cho đường số 16, từ đường Phạm Hùng đến Rạch Du. Tên Đỗ Ngọc Quang đặt cho đường số 23, từ đường Phạm Thế Hiển đến đường số 16. Tên đường Châu Thị Hóa đặt cho đường số 198 Cao Lỗ, từ đường số 783 Tạ Quang Bửu đến đường Cao Lỗ.

Đỗ Loan