TP.HCM đấu giá đất dọc đường Vành đai 3 có giá 15 triệu đồng/m2

28/05/2022 15:35

Đơn giá các khu đất dọc theo dự án dự kiến tối thiểu 15 triệu đồng/m2. Đơn giá này, chưa bao gồm chi phí đầu tư hạ tầng kỹ thuật - xã hội.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (Ban QLDA) vừa có văn bản thông tin về dự án đầu tư đường Vành đai 3 TP.HCM.

Ban này là đơn vị được UBND TP giao nhiệm vụ tổ chức, hoàn thiện báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án, báo cáo UBND TP trình Chính phủ xem xét, trình chủ trương đầu tư dự án.

TP.HCM đấu giá đất dọc đường Vành đai 3 có giá 15 triệu đồng/m2 1

Sơ đồ tuyến vành đai 3 TP.HCM.

15 triệu đồng/m2, lợi thế tiềm năng khu đất còn tăng lên

Theo Ban QLDA, đối với đơn giá đất thương mại dự kiến đấu giá là 15 triệu đồng/m2.

Trong báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án, TP.HCM đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các địa phương nơi dự án đi qua khảo sát, tính toán sơ bộ đơn giá các khu đất dọc theo dự án tối thiểu dự kiến 15 triệu đồng/m2. Đơn giá này chưa bao gồm chi phí đầu tư hạ tầng kỹ thuật - xã hội.

Ban cho rằng, sau khi dự án được Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư, quá trình triển khai dự án cùng với đầu tư các tuyến đường kết nối với các khu đất dọc theo dự án, lợi thế tiềm năng sẽ tăng lên và qua quá trình đấu giá giá trị các khu đất này sẽ tăng lên.

Còn đối với giá đền bù đất dân cư trong công tác GPMB là 26 triệu đồng/m2. Giá này được tính sơ bộ kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được lập trên cơ sở khối lượng GPMB dự kiến và các đơn giá đất, tài sản trên đất, mức hỗ trợ áp dụng tại thời điểm năm 2022.

Kinh phí đã bao gồm cả kinh phí dự kiến để xây dựng hạ tầng khu tái định cư. Kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giảm trừ các nút giao chưa xây dựng trong giai đoạn 1 và đã tính bao gồm dự phòng phí cho công tác này là 10%.

Trong bước tiếp theo, TP.HCM sẽ thực hiện công tác đo vẽ, kiểm kê, thẩm định giá, xây dựng và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án theo đúng quy định.

Đồng thời đảm bảo tính đúng, tính đủ và đã tính đến các chính sách về đào tạo nghề, sinh kế cho người dân, đảm bảo người dân tái định cư có nơi ở mới tốt hơn, tạo sự ủng hộ và đồng thuận của người dân trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Huy động nguồn vốn từ đâu?

Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án cho thấy, về nguồn vốn ngân sách địa phương, Hội đồng nhân dân các địa phương đã rà soát nguồn vốn trung hạn của các địa phương, tập trung nguồn vốn cho các dự án trọng điểm, cấp bách (trong đó có đường Vành đai 3).

Vốn ngân sách địa phương tham gia dự án trong năm 2023-2024 chủ yếu tập trung đối với TP.HCM (13.326 tỷ đồng) và Bình Dương (5.350 tỷ đồng).

Hai địa phương này có điều kiện thu ngân sách nhà nước lớn, dự kiến huy động được nguồn thu khi phục hồi kinh tế sau dịch Covid-19.

Trong trường hợp cần thiết sẽ báo cáo Chính phủ về việc phát hành trái phiếu chính quyền địa phương để đảm bảo nguồn vốn cho dự án. Như vậy, sẽ hoàn toàn đảm bảo nguồn vốn cho dự án theo tiến độ đề ra.

Đầu tư công, nhà nước tổ chức thu phí không hoàn vốn

Theo Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM, quá trình nghiên cứu dự án đã xem xét các phương thức đầu tư PPP (Hợp đồng BOT) với nhiều kịch bản khác nhau, trong đó kịch bản khả thi nhất là đầu tư PPP phần đường cao tốc (không bao gồm GPMB & đường song hành, hỗ trợ nhà nước tối đa 50% đối với phần vốn đầu tư PPP) thì thời gian hoàn vốn là 29 năm.

Theo kinh nghiệm của Bộ GTVT khi thực hiện các dự án theo phương thức PPP, với thời gian hoàn vốn kéo dài (29 năm) khó hấp dẫn nhà đầu tư.

Với kịch bản này, vốn do nhà đầu tư huy động là 13.545 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ rất nhỏ khoảng 18% TMĐT dự án), vốn nhà nước đóng góp là 61.833 tỷ đồng (chiếm khoảng 82% TMĐT dự án), không phù hợp luật PPP, tính khả thi rất thấp.

Dự án Vành đai 3 TP.HCM là đường vành đai đô thị, đi qua các khu vực đô thị, khu dân cư và định hướng trong tương lai phát triển các khu công nghiệp, khu đô thị mới, các trung tâm logistics, hệ thống cảng biển, ICD...

Theo ông Lương Minh Phúc, Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM, việc đầu tư dự án theo hình thức đầu tư công, nhà nước tổ chức thu phí không có tính chất hoàn vốn đầu tư dự án như đầu tư theo hình thức PPP (không tính lợi nhuận cho nhà đầu tư, lãi vay,...). Do đó sẽ chủ động về thời gian, giá vé phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội và khả năng chi trả của doanh nghiệp, người dân khi tham gia giao thông. Qua đó, sẽ tạo thuận lợi, thu hút các nhà đầu tư đối với phát triển khu đô thị, khu công nghiệp, trung tâm logistics, ...

Dự án Vành đai 3 giai đoạn 1 dài 76,34km đi qua các địa phương TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An. Dự án đầu tư tuyến chính cao tốc quy mô 4 làn xe, tốc độ thiết kế 80km/h. Đường song hành được làm từ 2 đến 3 làn xe.

GPMB sẽ thực hiện một lần theo quy mô hoàn chỉnh từ 63 đến 74,5m, riêng một đoạn gần nút giao Tân Vạn (TP Thủ Đức) rộng 120m. Dự án được đầu tư công từ nguồn vốn ngân sách trung ương và địa phương với tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 75.378 tỷ đồng.

Đỗ Loan