TP.HCM: Đầu tư hơn 523 tỷ đồng nạo vét rạch Trau Trảu

15/04/2017 06:05

Rạch Trau Trảu sẽ được nạo vét 6,3km nhằm khai thông tuyến đường thủy nối sông Sài Gòn- Đồng Nai qua ngõ Rạch Chiếc

TP.HCM: Đầu tư hơn 523 tỷ đồng nạo vét rạch Trau Trảu 1

Rạch Trau Trảu sẽ được nạo vét 6,3km nhằm khai thông tuyến đường thủy nối sông Sài Gòn – sông Đồng Nai qua ngõ Rạch Chiếc.

Ngày 14/4, Sở GTVT TP.HCM cho biết, dự án nạo vét khai thông tuyến đường thủy nối sông Sài Gòn – sông Đồng Nai qua ngõ Rạch Chiếc (trong đó có tuyến Rạch Trau Trảu) đã được HĐND TP thông qua chủ trương đầu tư.

Theo thiết kế, chiều dài nạo vét rạch Trau Trảu khoảng 6,3km, rộng 36m, gia cố khoảng 2.000m kè dạng cừ ván bê tông cốt thép dự ứng lực, bảo vệ bờ tại các đoạn xung yếu đảm bảo cho sà lan 1.000DWT lưu thông an toàn.

Dự án với tổng mức đầu tư khoảng 523,37 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng 372,8 tỷ đồng, GPMB 57 tỷ đồng, còn lại là chi phí dự phòng và các chi phí khác… Dự kiến dự án thực hiện 2 năm từ 2017-2019

Hiện dự án có 2 nhà đầu tư quan tâm, căn cứ vào hồ sơ đề xuất của nhà đầu tư, sau khi xem xét, đánh giá Sở GTVT đã trình UBND TP phê duyệt hồ sơ đề xuất dự án và chấp thuận cho nhà đầu tư tự bỏ chi phí để lập báo cáo nghiên cứu khả thi.

Đỗ Loan