TP.HCM đề nghị chọn nhà đầu tư có năng lực triển khai các dự án nạo vét

08/04/2020 13:22

UBND TP.HCM vừa có văn bản gửi Bộ GTVT và Cục HHVN đề nghị tổ chức lựa chọn nhà đầu tư có năng lực nạo vét các dự án xã hội hóa…

TP.HCM đề nghị chọn nhà đầu tư có năng lực triển khai các dự án nạo vét 1
Dự án xã hội hóa nạo vét tại Cần Giờ tận thu cát đang gây sạt lở rừng phòng hộ

Theo đó, tại văn bản số 1041/UBND-ĐT của UBND TP.HCM về dự án xã hội hóa nạo vét trên địa bàn, UBND TP.HCM ủng hộ chủ trương nạo vét, duy tu, nâng cấp sông Đồng Tranh và tuyến luồng Tắt Ông Cu - Tắt Bài đến sông Gò Gia theo hình thức xã hội hóa, tận thu sản phẩm sử dụng bù chi phí, không sử dụng ngân sách nhà nước. UBND TP đề nghị Cục Hàng hải Việt Nam tổ chức lựa chọn nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm, áp dụng giải pháp công nghệ tiên tiến trong thi công để tiếp tục triển khai dự án.

Trước đó, ngày 2/8/2019 UBND huyện Cần Giờ, TP.HCM có văn bản số 3392/UBND về việc “ý kiến triển khai dự án xã hội hóa nạo vét trên địa bàn TP HCM” gửi Sở GTVT thành phố kiến nghị tạm thời không chấp thuận triển khai dự án xã hội hóa nạo vét nhằm đánh giá, xác định nguyên nhân sạt lở đất rừng phòng hộ.

Theo đó, qua rà soát các tuyến sông thuộc các dự án Xã hội hóa nạo vét khu neo đậu tránh trú bão trên sông Gò Gia đoạn từ tim sông Tắc Ông Cu cắt vuông góc sông Gò Gia về phía thượng lưu (tới lý trình 9,5km) theo hình thức kết hợp tận thu sản phẩm bù chi phí, không sử dụng ngân sách nhà nước của Công ty Cổ phần đầu tư Hải Hưng Thịnh…

UBND huyện Cần Giờ cho rằng, công tác xã hội hóa duy tu, nạo vét các tuyến luồng hàng hải là phù hợp với chủ trương, chính sách và pháp luật Nhà nước. Tuy nhiên, các tuyến luồng thuộc các dự án xã hội hóa nạo vét khu neo đậu tránh trú bão trên sông Gò Gia đoạn từ tim sông Tắc Ông Cu cắt vuông góc sông Gò Gia về phía thượng lưu (tới lý trình 9,5km)… có dấu hiệu sạt lở rừng phòng hộ Cần Giờ (xâm thực đất rừng).

Nhằm giảm nguy cơ sạt lở rừng phòng hộ Cần Giờ, UBND huyện Cần Giờ kiến nghị Sở GTVT thành phố tham mưu UBND TP có ý kiến tạm thời không chấp thuận triển khai dự án xã hội hóa nêu trên trong thời gian đánh giá, xác định nguyên nhân sạt lở (xâm thực) đất rừng phòng hộ.

Ngày 9/9/2019, UBND TP có văn bản số 3684/UBND-ĐT gửi Bộ GTVT và Cục Hàng hải Việt Nam “về lấy ý kiến triển khai dự án xã hội hóa nạo vét trên địa bàn TP.HCM”. Theo đó, đối với dự án xã hội hóa nạo vét, duy tu, nâng cấp lòng sông Đồng Tranh và tuyến luồng Tắt Ông Cu - Tắt Bài đến sông Gò Gia theo hình thức tận thu sản phẩm sử dụng để bù chi phí, không sử dụng ngân sách nhà nước do Công ty TNHH Hải Hưng Thịnh làm chủ đầu tư đã triển khai thi công nạo vét (từ tháng 9-12/2016), khu vực thi công có dấu hiệu sạt lở, xâm thực đất rừng phòng hộ.

Công ty TNHH Hải Hưng Thịnh phải thực hiện báo cáo khối lượng đã tận thu cho Sở Tài Nguyên & Môi trường TP để tính tiền cấp quyền khai thác, trong đó làm rõ tỉ lệ thu hồi cát, bãi đổ bùn để đổ lượng bùn đất còn lại (bãi đổ bùn được cấp thẩm quyền chấp thuận). Đồng thời, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với khối lượng đã tận thu trước khi chấp thuận cho đơn vị tiếp tục thực hiện dự án.

Trước đây, dự án xã hội hóa nạo vét đã được nhiều địa phương chỉ rõ rằng, cơ chế nhà đầu tư đề xuất dự án xã hội hóa, đổi lại được tận thu cát để đảm bảo chi phí và lợi nhuận, không xuất phát từ nhu cầu cần thiết và cấp bách là nạo vét luồng, mà chính là chủ đầu tư đã lợi dụng cơ chế để tiến hành khai thác cát...

Đăng Sơn